Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
09.12.2017 201714452 ZL/709/2017 TATRA-ALPINE a.s.  00680885 Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK ŠZM 1260.05 
26.10.2017 20173137 2171589 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 592.20 
26.10.2017 20173138 2171514 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 930.34 
26.10.2017 20173139 2171493 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 1038.82 
26.10.2017 20173140 2171624 BIOFLEX, s.r.o.  36260231 Borovce 126, 92209 Borovce, SK materiál zdravot. Na. 868.10 
26.10.2017 20173141 2171655 CHIRANA Medical, a.s.  36322300 Nam.Dr.Alberta Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK materiál zdravot. Na. 754.80 
26.10.2017 20173142 2171592 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK materiál zdravot. Na. 43.53 
26.10.2017 20173143 2171567 Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 639.85 
26.10.2017 20173144 2171539 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 705.53 
26.10.2017 20173145 2171664 KRPA Slovakia spol. s r.o.  30229138 Hrabové 299, 01401 Bytča, SK materiál - etikety Km. Hotovosť 186.85 
26.10.2017 20173146 2171598 TIMED s. r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 192.00 
26.10.2017 20173147 2171593 VAMEL Meditec, spol. s r.o.  36518565 Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK materiál - podlažka Na. 53.52 
26.10.2017 20173148 2171609 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 54.00 
26.10.2017 20173149 2171549 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 705.53 
26.10.2017 20173150 2171589 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 81.04 
26.10.2017 20173151 Z201639547_Z Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyny Bo. 259.20 
26.10.2017 20173152 Z201639547_Z Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyny Bo. 21.60 
26.10.2017 20173153 Z201639547_Z Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - dusík kvap. Bo. 32.40 
26.10.2017 20173154  Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK materiál - dobropis -4908.00 
26.10.2017 20173155  Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK materiál - dobropis -2454.00