Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
19.01.2018 20173966 zmluva Pekarová Adriana Ing, Žilina  42057001 Dubová 3, 01001 Žilina, SK daňové poradenstvo v r. 2017 300.00 
18.01.2018 20173959  Univerzitná nemocnica L. Pasteura  00606707 Rastislavova 43, 04190 Košice, SK dobropis - odber obličky LPS -1284.00 
18.01.2018 20173960 2160944 PROMA REHA Slovakia s. r. o.  46763686 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál - vozík na prevoz pacienta Na. 1200.00 
18.01.2018 20173961 2151714 PROMA REHA Slovakia s. r. o.  46763686 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál - vyšetrovacie lehátko Na. 1080.00 
18.01.2018 20173962 2151678 PROMA REHA Slovakia s. r. o.  46763686 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál - schodíky, vozík na stravu Na. 528.00 
18.01.2018 20173963 2151708 PROMA REHA Slovakia s. r. o.  46763686 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál - toaletné kreslo Na. 190.80 
18.01.2018 20173964 2160069 PROMA REHA Slovakia s. r. o.  46763686 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál - nočný stolík Na. 799.20 
18.01.2018 20173965 2171898 ANTES GM, spol. s r.o.  36294781 Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK revízia systému EPS 905.70 
18.01.2018 20180066 1180006 KUBICOMP s.r.o.  36369551 Mudroňova 45, 03601 Martin, SK OI-oprava tlačiarne, monitora VT Ma. 419.69 
18.01.2018 20180067 2172027 Medpin s.r.o. Bratislava  35849193 Wolkrova 2, 85101 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 450.59 
18.01.2018 20180068 2180081 BIOFLEX, s.r.o.  36260231 Borovce 126, 92209 Borovce, SK materiál - zdravot. EKG Na. 275.50 
18.01.2018 20180069 2172025 BIOFLEX, s.r.o.  36260231 Borovce 126, 92209 Borovce, SK materiál zdravot. Na. 178.00 
18.01.2018 20180070 2172030 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK materiál - halog. žiarovka Na. 237.60 
18.01.2018 20180071 2172004 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK materiál zdravotný Na. 1091.10 
18.01.2018 20180073 Z201764642_Z VIDRA a spol. s.r.o.  31589561 Štrková 8, 01196 Žilina, SK materiál zdravot. Na 254.11 
18.01.2018 20180074 2171998 HTH8 s.r.o.  25961152 Pohodlí 34, Česko, 570 01 Litomyšl, CZ materiál zdravot. Bo. Hotovosť 85.00 
18.01.2018 20180075 6300140880 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  35815256 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK plyn 1/2018 Gr. 10092.00 
18.01.2018 20180076 4170188 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 528.05 
18.01.2018 20180077 4170188 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 2342.19 
18.01.2018 20180078 4170185 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 519.47