Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
21.04.2017 20171172 2160710 Ing. Alojz Tomaga  42386659 J. Mazúra 4453/28, 03601 Martin, SK INV-Projek.dok.Staveb.úpravy Rádiolog.kl. Jam. 2390.00 
21.04.2017 20171173 zmluva FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381  11943629 Švermova 31, 03861 Vrútky, SK Dezinsekcia Pr. 84.00 
21.04.2017 20171174 2170660 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK INV-elektrická odsávačka Var. 5118.76 
21.04.2017 20171175  Ján VOLF Bratislava, prev. Martin  11785250 Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK materiál kancelársky Km 146.56 
21.04.2017 201709319 8896-R-2017 TransMedica s.r.o. Bratislava  35843683 Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK ŠZM 8987.00 
21.04.2017 201709320 8897-R-2017 TransMedica s.r.o. Bratislava  35843683 Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK ŠZM 17974.00 
21.04.2017 201709321 8966-R-2017 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava, SK ŠZM 181.16 
21.04.2017 201709322 8967-R-2017 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava, SK ŠZM 1020.00 
21.04.2017 201709323 8850-R-2017 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 902.00 
21.04.2017 201709324 8849-R-2017 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 902.00 
21.04.2017 201709325 8915-R-2017 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 3348.00 
21.04.2017 201709326  8833-R-2017 ELU Medical s.r.o.  36741469 Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK ŠZM 4710.37 
21.04.2017 201709327 8846-R-2017 ELU Medical s.r.o.  36741469 Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK ŠZM 5079.80 
21.04.2017 201709328 8859-R-2017 ELU Medical s.r.o.  36741469 Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK ŠZM 5079.80 
21.04.2017 201709329 8926-R-2017 ELU Medical s.r.o.  36741469 Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK ŠZM 3607.45 
21.04.2017 201709330 8866-R-2017 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 1052.99 
21.04.2017 201709331 8865-R-2017 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 511.96 
21.04.2017 201709332 8864-R-2017 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 511.96 
21.04.2017 201709333 8863-R-2017 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 163.00 
21.04.2017 201709334 8880-R-2017 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 266.00