Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
419011911760.0203.09.2019INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
2191774104.0003.09.2019PHARMA GROUP, a.s.SNP 15090873Veľké Leváre 31320911Zuzana Vaslíková
2191786LCD televízor370.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191775Doplnenie IP hlásky s príslušen.do park.systému1776.0003.09.2019QEX, a.s.Brnianska 191105Trenčín 00587257Zuzana Vaslíková
2191779Štrk na úpravu plochy 300.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191785Vibrovanie povrchu 70.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
119006745.0003.09.2019ROVEX Trading s.r.o.Hurbanova 3806/1903601Martin 47535024Zuzana Vaslíková
2191773Výroba kľúčov a oprava vložiek 200.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
41901182728.0003.09.2019INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
2191771Poštové poplatky na september 2019 3250.0003.09.2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č.997599 36631124Zuzana Vaslíková
2191776120.0003.09.2019TIMED, s.r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava 00602175Zuzana Vaslíková
2191778614.4403.09.2019ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom 36638404Zuzana Vaslíková
2191784260.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191770Poštové poplatky na september 2019 170.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191772Výmena bonifikátora zliav parkovacieho systému 1209.6003.09.2019QEX, a.s.Brnianska 191105Trenčín 00587257Zuzana Vaslíková
2191787Dlažba + palety drevené152.0603.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
119006623160.0002.09.2019DIGIMAT, s.r.o.V.P.Tótha 56/403601Martin 31622381Zuzana Vaslíková
2191758oprava duodenoskopu240.0002.09.2019ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom 36638404Zuzana Vaslíková
2191761oprava pumpy B. 300.0002.09.2019PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové 34130730Zuzana Vaslíková
2191757Zväčšenie podesty pred dverami domu č. 29998.0002.09.2019SERVIS building, s.r.o.Robotnícka 7029/1A03601Martin 51629828Zuzana Vaslíková