Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
24.05.2019 201940389  UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK Verejná lekáreň finančný rabat -306.29 
23.05.2019 20191680 2190888 SCHIPRO SK, s.r.o,  36426989 Bystrička 414, 03804 Bystrička, SK materiál - prac. obuv Hu. hotovosť 231.00 
23.05.2019 20191681 2190884 SCHIPRO SK, s.r.o,  36426989 Bystrička 414, 03804 Bystrička, SK materiál - monterky, šiltovka Hu. SPONZ Hotovosť 788.55 
23.05.2019 20191682 2190259 Lekár, a.s. Bratislava  35947349 Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK elektronicke spracovanie dát LPS 60.00 
23.05.2019 20191683 rozsudok 18Cb/214/2016-71 VÝTAHY RENOVALIFT s.r.o.  36426661 Hlavná 448, 01009 Žilina, SK úroky od 17.52016-24.5.2019 5555.25 
23.05.2019 20191684 2190727 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.  43897452 M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK materiál do kuchyne Bo. 5250.64 
23.05.2019 20191685 1190043 DIGIMAT, s.r.o.  31622381 V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK OI-materiál VT Ma. 2363.90 
23.05.2019 20191686  Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK materiál - ihelec Na. -1585.20 
23.05.2019 20191688 2190522 Fisher Slovakia, s.r.o  36483095 Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK údržba zdravotech. Pat. 402.00 
23.05.2019 20191689 2190912 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 259.20 
23.05.2019 20191690 2190912 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 394.80 
23.05.2019 20191691 2190904 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  31329209 Komjatická 73, 94002 Nové Zámky, SK analýza vody Kol. 96.00 
23.05.2019 201940382 VL/1021/2019 AbbVie s.r.o.  46640231 Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK Verejná lekáreň 536.70 
23.05.2019 201940383 VL/1020/2019 AbbVie s.r.o.  46640231 Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK Verejná lekáreň 536.70 
23.05.2019 201940384 VL/1021/2019 AbbVie s.r.o.  46640231 Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK Verejná lekáreň 536.70 
23.05.2019 201940385 VL/1023/2019 Medtronic Slovakia s.r.o.  46410759 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK Verejná lekáreň 3139.21 
23.05.2019 201940386 VL/1024/2019 MEDMEDICAL ZP, s.r.o.  48088846 A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK Verejná lekáreň 154.54 
23.05.2019 201940387 VL/1025/2019 MEDMEDICAL ZP, s.r.o.  48088846 A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK Verejná lekáreň 10.98 
23.05.2019 201940388 VL/1026/2019 Ing. Ján Konečný MOLITEX  33443289 Krajné 582, 91616 Krajné, SK Verejná lekáreň 623.70 
22.05.2019 20191658 zmluva z 21.8.2018 OĽZ Andrea Rufusová, Belá - Dulice 414  Belá-Dulice 414, 03811 Belá - Dulice, SK Štúdium - Fakulta zdravot. SZU Banská Bystrica -1350.00