Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
10.06.2022 20222079 Zmluva o mposkyt. služby 2create s.r.o. Bratislava  35937483 Židovská 5, 81101 Bratislava, SK SAR-služby UPDATE 5/2022 1980.00 13.06.2022 
10.06.2022 20222080 protokol o poistencovi FNsP F. D. Roosevelta  00165549 Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, SK LPS-odber očnej rohovky 1730.00 13.06.2022 
10.06.2022 20222081 2220939 ID21 s.r.o.  08107742 Rostovská 260/2b, 10100 Praha 10, CZ materiál - pac. náramok Bo. 390.00 13.06.2022 
10.06.2022 20222082 2220339 ATRIO PLUS, s. r. o.  36844781 J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK materikál - vrecia, sáčky do koša Bo. 3940.80 13.06.2022 
10.06.2022 20222083 Z: 1070/2018 Linde Gas s.r.o.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyn Bo. 2765.04 13.06.2022 
10.06.2022 20222084 2220648 VITAMED.SK s.r.o.  45487090 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK materiál - separátor sádry Na. 1114.80 13.06.2022 
10.06.2022 20222085 2220658 VITAMED.SK s.r.o.  45487090 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK materiál - stôl nerez Na. 2972.20 13.06.2022 
10.06.2022 20222087 2221023 INTES Poprad, s.r.o.  36449814 Nám.sv.Egídia 95, 05801 Poprad, SK údržba zdravotech. Šim. 340.80 13.06.2022 
10.06.2022 20222088 2220988 NIMAG, spol. s r.o.  31337775 Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 1163.88 13.06.2022 
10.06.2022 20222090 2220540 Stanislav Francúz  41525531 D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK montáž žalúzií - AB budova Kol. 75.00 13.06.2022 
10.06.2022 20222091 2220608 Stanislav Francúz  41525531 D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK montáž žalúzií - 4/1 Kol. 312.00 13.06.2022 
10.06.2022 202240460 30799939 THUASNE SK, spol s.r.o.  35851546 Krížna 8, 81107 Bratislava, SK Verejná lekáreň 45.88 13.06.2022 
10.06.2022 202240461 2252593 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK Verejná lekáreň 1716.00 13.06.2022 
09.06.2022 20222052 2220663 Mikuláš Lichvarík  10768351 Kamienka 446, 06532 Kamienka, SK oprava omietok Pr. 2527.20 13.06.2022 
09.06.2022 20222053 4220074, 4220071 LAMRON s.r.o.  51636077 J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK potraviny 3537.42 13.06.2022 
09.06.2022 20222054 4220074, 4220071 LAMRON s.r.o.  51636077 J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK potraviny 2944.36 13.06.2022 
09.06.2022 20222055 Rámcová zmluva z roku 200 Národná transfúzna služba SR  30853915 P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK krv 5/2022 193.12 13.06.2022 
09.06.2022 20222056 zmluva 296/2022 KRAJSPOL - SK s.r.o  36712736 Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK OMK-overenie váhy 297.00 13.06.2022 
09.06.2022 20222057 2220085 Fisher Slovakia, s.r.o  36483095 Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK materiál - džbán na moč Ďu. 20.16 13.06.2022 
09.06.2022 20222058 2220693 Fisher Slovakia, s.r.o  36483095 Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK materiál - zdravot.sklo Ďu. 396.25 13.06.2022 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.