Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
16.04.2018 20181197 Zmluva o poskyt. laborat. Klinická biochémia s.r.o.  36406554 V. Spanyola 43, 01001 Žilina, SK mikrobiolog. vyšetrenie LPS-Mr. 7618.18 
13.04.2018 20181175 2180590 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.  43897452 M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK materiál - metla 156.00 
13.04.2018 20181176 2180720 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 97.08 
13.04.2018 20181177 2180236 František Plašil, Častovice  16225881 Severní 399, 517 50 Častovice, CZ materiál - lek. nástroje Na. 4270.00 
13.04.2018 20181178 2180682 K+M MEDIA s.r.o.  44879806 Čierne 94, 02313 Čierne, SK materiál - rýchlofixácia zápästia Na. 240.90 
13.04.2018 20181179 2180722 POLYMED medical SK, s.r.o.  36365785 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 315.00 
13.04.2018 20181180 2180667 BIOFLEX, s.r.o.  36260231 Borovce 126, 92209 Borovce, SK materiál zdravot. Na. 285.00 
13.04.2018 20181181 2180676 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 261.72 
13.04.2018 20181182 2180734 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 720.00 
13.04.2018 20181183 2180471 CMI spol. s r.o.  35733853 Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 337.25 
13.04.2018 20181184 2180394 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK materiál - veko kontajnera Na. 1198.10 
13.04.2018 20181185 5611857267 SLOVNAFT, a.s.  31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK PHM Doprava 379.37 
13.04.2018 20181186 zmluva 6897/2017 MAGNA ENERGIA a.s.  35743565 Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK elek. energia 3/2018 Gr. 53397.37 
13.04.2018 20181187 2180704 REVIMONT - DG, s.r.o.  36415103 Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK sprevádzkovanie nového kompresora Gr. Hot. 68.93 
13.04.2018 20181188 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK oprava výťahu Gr. 119.52 
13.04.2018 20181189 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK oprava výťahu Gr. 29.88 
13.04.2018 20181190 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK oprava výťahu Gr. 1396.00 
13.04.2018 20181191 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK oprava výťahu Gr. 139.24 
13.04.2018 20181192 2180568 CHLORSERVIS s.r.o.  46241809 Rudlovská Cesta 108, 97411 Banská Bystrica, SK revízia Cl. ZKm. 1956.84 
13.04.2018 20181193 S1702000553 FCC Slovensko, s.r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK zneškod. odpadu ZKm. 1551.66