Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
08.08.2019 20192610 Kolektívna zmluva Univerzitná nemocnica Martin  00365327 Kollarova 2, 03659 Martin, SK SF-príspevok na hl. jedlo 7/2019 Vr. 82.72 
08.08.2019 201914287 3435322/2019 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 5897.10 
07.08.2019 20192592 supervízna zmluva ST20030 STAPRO SLOVENSKO s.r.o.  31710549 Hroncova 3, 04001 Košice, SK OI-poplatok LIS, NIS 7/2019 3678.84 
07.08.2019 20192593 zmluva 30318176 SOFTIP, a.s.  36785512 Einsteinova Business Center, 85101 Bratislava, SK OI-podpora APV 7-12/2019 6386.40 
07.08.2019 20192594 zmluva 211/2019 KRAJSPOL - SK s.r.o  36712736 Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK OMK-kontrola a kalibrácia váhy 228.00 
07.08.2019 20192595 zmluva 211/2019 KRAJSPOL - SK s.r.o  36712736 Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK OMK-kontrola a kalibrácia váhy 102.00 
07.08.2019 20192596 zmluva 211/2019 KRAJSPOL - SK s.r.o  36712736 Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK OMK-oprava váhy 30.00 
07.08.2019 20192597 zmluva 211/2019 KRAJSPOL - SK s.r.o  36712736 Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK OMK-kontrola a kalibrácia váhy 96.00 
07.08.2019 20192598 2191326 Ivana Badáňová - BUGO taxi  50316681 Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK doprava zamestnancov 7/2019 1646.40 
07.08.2019 20192599 2191538 B2B PARTNER s. r. o.  44413467 Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 344.40 
07.08.2019 20192600 2191540 Ján VOLF Bratislava, prev. Martin  11785250 Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK materiál - kalendár 798.00 
07.08.2019 20192601 2191003 Artspect spol. s r. o.  47760265 Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK údržba zdravotech. Pat. 390.66 
07.08.2019 20192602 2191458 AMEDIS spol. s r.o.  00612758 Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK údržba zdravotech. Pat. 919.20 
07.08.2019 20192603 Z201635819_Z AMEDIS spol. s r.o.  00612758 Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK údržba zdravotech. Pat. 4875.60 
07.08.2019 20192604 STH-255/19 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK údržba zdravotech. Pat. 666.00 
07.08.2019 20192605 servisná zmluva č.MED-201 S&T Slovakia s. r. o.  31349935 Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK údržba zdravotech. Pat. 6823.02 
07.08.2019 20192606 2191417 Hakom s.r.o.  36000124 Československej armády 18, 03601 Martin, SK INV - parkovací systém Pr. 445.18 
07.08.2019 20192607 zmluva č. 14/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  00151866 Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK ochrana onkocentra 8/2019 Pr. 78.30 
07.08.2019 20192608 ZoD spojená so zmluvou o Brantner Fatra s.r.o.  31578861 Robotnícka 20, 03601 Martin, SK zneškod. odpadu Pr. 1272.62 
07.08.2019 20192609 2191527 OMES spol. s r.o.  47505214 Divina - Lúky 27, 01331 Divina, SK oprava konektora Gr. 336.00