Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
14.10.2021 20213617 2210338 ANTES GM, spol. s r.o.  36294781 Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK kontrola EPS, HSP 9/2021 Jam. 1882.39 
14.10.2021 20213618 2211105 Ivana Badáňová - BUGO taxi  50316681 Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK porevoz zamestnancov Doprava 1045.26 
14.10.2021 20213619 5611857267 SLOVNAFT, a.s.  31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK PHM Doprava 498.12 
14.10.2021 20213620 zmluva 219/2018/AM Stred Slovenská pošta, a.s.  36631124 Partizánska cesta č.9, 97599 , SK poštové prevody 9/2021 Pr. 2975.30 
13.10.2021 20213598 2211484 GreMi KLIMA, s.r.o.  36424676 Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK oprava vzduchotechniky Pol. 2275.00 
13.10.2021 20213599 zmluva o poskyt.laborat.v Klinická biochémia s.r.o.  36406554 V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK LPS-laborat. vyšetrenie 9/2021 278.88 
13.10.2021 20213600 žiadanka Medirex, a.s.  35766450 Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK LPS-skúška sterility 19.69 
13.10.2021 20213601 zmluva 487/2021 Kúpele Sliač a.s.  31642438 Kúpele Sliač, 96231 Sliač, SK SF-rehabilitačný pobyt - 34 zamestnancov 6800.00 
13.10.2021 20213602 Zmluva o poskyt. služby U 2create s.r.o. Bratislava  35937483 Židovská 5, 81101 Bratislava, SK SAR-UPDATE 9/2021 1980.00 
13.10.2021 20213603 zmluva o spolupráci Nemocnica svätého Michala, a.s  44570783 Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, SK SAR-odplata za vyplnené formuláre 8.25 
13.10.2021 20213604 4210030 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK potraviny P 606.38 
13.10.2021 20213605 4210147 TURPEK, s.r.o.  45964661 Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK potraviny P 1689.14 
13.10.2021 20213606 4210147 TURPEK, s.r.o.  45964661 Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK potraviny P 290.01 
13.10.2021 20213607  TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK potraviny P -463.91 
13.10.2021 20213608 4210144 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK potraviny P 3467.09 
13.10.2021 20213609 2211745 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál - baterie Na. 2262.00 
13.10.2021 20213610 2211752 ČECHOVO SK, s.r.o.  51017156 Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK materiál - kreslo 608.21 
13.10.2021 20213611 2211770 BRAMAPO s.r.o. Martin  36776785 Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK materiál - brusovina Mat. 350.00 
13.10.2021 20213613 2211773 CMI spol. s r.o.  35733853 Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK údržba zdravotech - oprava tonometra Pat. 264.00 
13.10.2021 20213614 2211780 ELMED Piešťany, Ing. Miloš Ladický  30924146 Jánošíková 73, 92101 Piešťany, SK údržba zdravotech. Pat. 368.40