Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
27.08.2020 20202911 2201210 ŠEVT a.s.  31331131 Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK materiál - tlačivá Bo. 2250.06 
27.08.2020 20202912 2201663 TRIGON PLUS s.r.o.  31340954 Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, SK servis laborat. tech. Gr. 503.76 
27.08.2020 20202913 2201584 TRIGON PLUS s.r.o.  31340954 Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, SK validácia aborat. tech. Gr. 837.60 
27.08.2020 20202914 2201664 VODAKO s.r.o.  47037431 Holubyho 51/6, 03601 Martin, SK výmena vodovodnej prípojky do kuchyne Nov. 4967.20 
27.08.2020 202013940 3791350/20 Izomedact, spol. s r.o.  31386555 Oravská 7, 82109 Bratislava, SK diagnostiká 383.45 
27.08.2020 202013941 3796683/20 TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.  36020982 Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica, SK lieky 50270.46 
27.08.2020 202013942 3792507/20 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov, SK lieky 940.59 
27.08.2020 202013943 3792507/20 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov, SK lieky 153.23 
27.08.2020 202013944 3796298/20 INTEC PHARMA s.r.o.  00683264 Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK lieky 3036.00 
27.08.2020 202013945 3783325/20 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK lieky 130.08 
27.08.2020 202013946 3779401/20 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK lieky 130.08 
27.08.2020 202013947 3785065/20 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka  47719150 Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK lieky 103.68 
27.08.2020 202013948 3797060/20 PHAREX, s.r.o.  44073437 Prieložtek 1, 03601 Martin, SK lieky 742.01 
27.08.2020 202013949 466/20 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava, SK diagnostiká 526.68 
27.08.2020 202013950 457/20 CEEMED s.r.o.  45730661 Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK diagnostiká 1540.00 
27.08.2020 202013951 416/20 ProScience Tech s. r. o.  45868212 Dobšinského 20, 81105 Bratislava, SK diagnostiká 58.80 
27.08.2020 202013952 460/20 BioVendor Slovakia s. r. o.  46265082 Kopčianska 80, 85101 Bratislava, SK diagnostiká 520.09 
27.08.2020 202013953 444/20 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK diagnostiká 418.00 
27.08.2020 202013954 450/20 Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED  11943254 Dlhá ulica 95, P.O.Box 7, 01009 Žilina, SK diagnostiká 969.00 
27.08.2020 202013955 462/20 Agentúra HARMONY v.o.s.  31424953 Piaristická 1, 94901 Nitra, SK diagnostiká 297.00