Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
19.01.2022 20220094 2220101 Stavebniny DEK s.r.o.  43821103 Kamenná ul. 6, 01001 Žilina, SK materiál - strop. kazety Mat. 390.30 19.01.2022 
18.01.2022 20214890 Zmluva o dielo č. 3/2006 KOMPLETSERVIS, s.r.o  35844876 Tŕnie 6, 96234 Tŕnie, SK údržba zdravotech. Šim. 192.00 19.01.2022 
18.01.2022 20214891 Zmluva o spolupráci z 30. Nemocnica svätého Michala, a.s  44570783 Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, SK SAR-formuláre 9.90 19.01.2022 
18.01.2022 20220084 2212433 Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 840.24 19.01.2022 
18.01.2022 20220085 2212263 Artspect spol. s r. o.  47760265 Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK materiál zdravot Na 768.00 19.01.2022 
18.01.2022 20220086 2212444 Medist, s.r.o.  36168513 Petrušovského 455/4, 06601 Humenné, SK materiál zdravot. Na. 935.76 19.01.2022 
18.01.2022 20220087 2220092 BKL elektro MT, s.r.o.  50605640 Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK materiál elektro Mat. 934.88 19.01.2022 
18.01.2022 20220088 2220053 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK oprava dorozum. zariadenia Pol. 321.60 19.01.2022 
18.01.2022 20220089 2220054 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK oprava dorozum. zariadenia Pol. 398.40 19.01.2022 
18.01.2022 20220090 2220058 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK oporava dorozum. zariadenia 1038.96 19.01.2022 
18.01.2022 20220091 2212447 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 256.80 19.01.2022 
18.01.2022 20220092 2220047 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 86.40 19.01.2022 
18.01.2022 20220093 2212446 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 237.60 19.01.2022 
17.01.2022 20214887 zmluva 219/2018/AM Stred Slovenská pošta, a.s.  36631124 Partizánska cesta č.9, 97599 , SK poštové služby 12/2021 Pr 3423.85 18.01.2022 
17.01.2022 20214888 Zmluva o spolupráci z 5.8 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  17335825 V.Spanyola 43, 01001 Žilina, SK SAR-formuláre rok 2021 71.28 18.01.2022 
17.01.2022 20214889 Zmluva o poskyt. laborat. Klinická biochémia s.r.o.  36406554 V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK LPS-laboratórne vyšetrenie 194.88 19.01.2022 
17.01.2022 20220067 2220037 Sconto Nábytok s.r.o.  44731159 Nová 8144/10, 91701 Trnava, SK materiál-regále Mat. Hotovosť 23.80 19.01.2022 
17.01.2022 20220068 Z. 1070/2018 Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - dusík, plyn Bo. 624.60 18.01.2022 
17.01.2022 20220069 Z. 1070/2018 Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - suchý ľad Bo. 21.60 18.01.2022 
17.01.2022 20220070 Z. 1070/2018 Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyn Bo. 1108.80 18.01.2022 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.