Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
24.08.2018 20182842 2181591 XPS, spol. s r.o.  36381616 Rovnianka 8, 03601 Martin, SK údržba zdravotech. Pat. 212.58 
24.08.2018 20182843 2181568 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK údržba zdravotech. Pat. 1484.75 
24.08.2018 20182844 2181317 Artspect spol. s r. o.  47760265 Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK údržba zdravotech. Pat. 647.72 
24.08.2018 20182845 2181560 AQUATREND, s.r.o.  36406741 Hričovská 221, 01001 Žilina, SK údržba zdravotech. Pat. 200.00 
24.08.2018 20182846 Zmluva o výkone APS MUDr. Gundová Beaáta  35655232 Michaelliho 2, 03601 Martin, SK APS 7/2018 LPS 194.64 
24.08.2018 20182847 zmluva o výkone APS PEDMOK, s.r.o.  46374442 Uzlovská 2, 03608 Martin, SK lekárska starostlivosť v APS 7/2018 LPS 97.32 
24.08.2018 20182848 2181510 JANOLI, s.r.o.  36515507 Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK materiál - košeľa Km. 1188.48 
24.08.2018 20182850 2181214 KPL - Boris Kapala  40992233 Záborského 10/3, 03601 Martin, SK čistenie povalových priestorov Pr. 1620.00 
24.08.2018 20182851 2180040 El spol. s r.o. Spišská Nová Ves  31652859 Radlinskeho 17A, 05201 Spišská Nová Ves, SK analýza dialyzačných vôd Kol. 251.40 
24.08.2018 20182852 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK oprava výťahu Gr 42.96 
23.08.2018 20182830 zmluva Prírodné jódové kúpele Číž, a.s  31642331 Číž, 98043 Číž, SK SF-liečebno rehab. pobyt Vr. 1276.10 
23.08.2018 20182831 zmluva ST200307 STAPRO SLOVENSKO s.r.o.  31710549 Hroncova 3, 04001 Košice, SK OI-konzultačná návšteva 288.00 
23.08.2018 20182832 4180112 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK potraviny 885.43 
23.08.2018 20182833 2181443 Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 1188.00 
23.08.2018 20182834 KZ č. Z201823913_Z Siemens Healthcare s.r.o.  48146676 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK INV Echokardiografický prístroj 119400.00 
23.08.2018 20182835 2181544 TIMED s. r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 1622.92 
23.08.2018 20182836 2181604 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK materiál - dávkovač Na. 262.02 
23.08.2018 20182837 2181334 CARTA Slovakia, s.r.o.  36372871 Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK materiál - papierové utierky Km 1698.48 
23.08.2018 20182838 Z201639547_Z Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - dusík Bo. 259.20 
23.08.2018 20182839 Z201639547_Z Linde Gas k.s.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - dusík Bo. 64.80