Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
29.03.2023 20231048 2230482 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  17335621 Ul. Kuzmányho č. 27, 03680 Martin, SK INV Vyjadrenie k PD - Psychiatria 80.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231022 2220647 JUMICOL s.r.o.  36783943 Bytčická 89, 01009 Žilina, SK materiál čis. Bo. 6258.16 29.03.2023 
28.03.2023 20231024 2230323 UNIKOB Martin s.r.o.  50136518 Kollárova 65, 03601 Martin, SK staveb. práce Pr. 89.90 29.03.2023 
28.03.2023 20231025 2230546 Distribúcia SPP, Brartislava  35910739 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, SK INV Popl. za vyjadrenie - Psychiatria 96.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231026 2230546 Distribúcia SPP, Brartislava  35910739 Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, SK INV Popl. za vyjadrenie - Psychiatria 96.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231027 pozvánka na konferenciu QuBit Security s.r.o., CZ  47717505 J.Kozáčeka 2, 960 01 Zvolen, CZ Qubit Conferencia 2023 - Vrabec, Paleček 3070.98 29.03.2023 
28.03.2023 20231028 Dohoda č. 76/S/2023 z 10. Univerzitná nemocnica L. Pasteura  00606707 Rastislavova 43, 04190 Košice, SK stáž MUDr. Viliam Martinček 250.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231029 Dohoda č. 75/S/2023 z 10. Univerzitná nemocnica L. Pasteura  00606707 Rastislavova 43, 04190 Košice, SK stáž MUDr. Dominika Vlčáková 150.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231030 Dohoda č. 74/S/2023 z 10. Univerzitná nemocnica L. Pasteura  00606707 Rastislavova 43, 04190 Košice, SK stáž MUDr. Tatiana Šrobová 150.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231031 2230048 Lekár, a.s. Bratislava  35947349 Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK LPS-elektronické spracovanie dát-kreditnom systéme 50.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231034 4230052 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK potraviny 1355.51 29.03.2023 
28.03.2023 20231035 2230445 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK materiál - dávkovač Bo. 2797.38 29.03.2023 
28.03.2023 20231036 2220666 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK materiál - čis. Bo. 1908.00 29.03.2023 
28.03.2023 20231037 2230573 BKL elektro MT, s.r.o.  50605640 Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK materiál - elektro Mat. 943.12 29.03.2023 
28.03.2023 20231038 2230565 ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.  36424846 Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK marteriál - kovo Mat. 956.90 29.03.2023 
28.03.2023 20231039 2230564 COLORLAK SK, s.r.o.  36254487 Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK materiál - farby, štetce, tmel, páska Mat. 921.68 29.03.2023 
28.03.2023 20231040 zmluva 478/2022 Linde Gas s.r.o.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyn Bo. 6619.76 29.03.2023 
28.03.2023 20231041 2230500 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o  36246590 Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK materiál zdravot. Na 218.80 29.03.2023 
28.03.2023 20231042 2230419 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.  36679607 Školská 428, 05935 Batizovce, SK materiál - sieťový kábel s tienením Bo. 118.80 29.03.2023 
28.03.2023 20231043 2230277 RADIX MEDICAL spol. s r. o.  53718879 Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK materiál zdravot. Na. 2079.86 29.03.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.