Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
26.06.2020 20202059 nájomná zmluva Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK prenájom PR INSTRUMENT COBAS Hr. 42.00 
26.06.2020 20202060 žiadanka IZOTOPCENTRUM, s.r.o.  36563587 Rázsova 24, 94901 Nitra, SK LPS-Lutecium liečka Andr. 8000.00 
25.06.2020 20202058 2201088 BIOHEM, spol. s r.o.  31442617 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK údržba zdravotech. Pat. 1071.34 
25.06.2020 202011810 Z/283/2020 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK ŠZM 411.02 
25.06.2020 202011845 261/20 EUREX MEDICA, s.r.o.  36392944 Republiky č.21, 01001 Žilina, SK DIAGNOSTIKÁ 4577.06 
25.06.2020 202011846 Z/620/2020 Versium, s.r.o.  36742651 Elektrárenská 6, 83104 Bratislava, SK ŠZM 77.17 
25.06.2020 202011847 N/430/2020 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ZHM 226.00 
25.06.2020 202011848 N/431/2020 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava, SK ZHM 532.00 
25.06.2020 202011849 N/420/2020 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ZHM 3880.00 
25.06.2020 202011850 N/427/2020 InaMED Plus, s. r. o.  47497491 Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK ZHM 216.00 
25.06.2020 202011851 N/430/2020 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ZHM 2358.00 
25.06.2020 202011852 N/428/2020 Biomedical Engineering, s.r.o.  45329818 Tolstého 3, 04001 Košice, SK ZHM 9685.06 
25.06.2020 202011853 N/429/2020 Biomedical Engineering, s.r.o.  45329818 Tolstého 3, 04001 Košice, SK ZHM 3863.20 
25.06.2020 202011854 ZL/561/2020 ASKIN Co., spol. s.r.o.  17323100 Martinská 31, 82105 Bratislava, SK ZHM 90.00 
25.06.2020 202011855 Z/498/2020 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK ŠZM 476.14 
25.06.2020 202011856 22988/2020/O TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1277.27 
25.06.2020 202011857 22987/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2103.20 
25.06.2020 202011858 22986/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
25.06.2020 202011859 22985/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80 
25.06.2020 202011860 22984/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80