Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
06.08.2019 201914276 ZL/724/19 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ZHM 1475.00 
06.08.2019 201914277 ZL/693/19 ARID obchodná spoločnosť s.r.o.  31350836 Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK ŠZM 356.40 
06.08.2019 201914278 3430023/2019 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany, SK LIEKY 381.63 
06.08.2019 201914279 3435027/2019 TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.  36020982 Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica, SK LIEKY 31929.79 
06.08.2019 201914281 Z/850/19 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK ŠZM 457.60 
06.08.2019 201914282 438/2019 Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 820.78 
06.08.2019 201914283 438/19 Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 790.80 
06.08.2019 201914284 435/2019 APR spol. s r.o.  44792883 Severozápadní V/35, 14100 Praha, CZ DIAGNOSTIKÁ ČR 475.00 
06.08.2019 201914285 431/2019 The Binding Site s.r.o. ČR  29021600 Sinkulova 55/682, 14700 Praha, CZ DIAGNOSTIKÁ ČR 1270.00 
06.08.2019 201914286 427/2019 Abbott GmbH Co. KG  113824221 Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE DIAGNOSTIKÁ 6621.32 
06.08.2019 201940598 VL/1202/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 22109.68 
06.08.2019 201940599 VL/1203/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 27.61 
06.08.2019 201940600 VL/1204/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 412.69 
06.08.2019 201940601 VL/1205/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 15058.30 
06.08.2019 201940602 VL/1206/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 74.14 
06.08.2019 201940603 VL/1207/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 348.43 
06.08.2019 201940604 VL/1208/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 428.30 
06.08.2019 201940605 VL/1209/19 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekreň 18747.00 
06.08.2019 201940606 1519115,1520684,1527223,1 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK Verejná lekáreň 15810.86 
06.08.2019 201940607 VL/1210/19 INTEC PHARMA s.r.o.  00683264 Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 307.73