Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
31.08.2021 202113806 ZL/788/21 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ZHM 182.55 
31.08.2021 202113807 27055-R-2021 A care, s.r.o.  35724609 Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK ŠZM 860.00 
31.08.2021 202113808 ZL/787/21 Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.  46095969 Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK ZHM 878.90 
31.08.2021 202113809 4026772-2021 Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK ŠZM 570.00 
31.08.2021 202113810 4132269-2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK LIEKY 98.04 
31.08.2021 202113811 27042-R-2021 Innova Slovakia s.r.o.  47960515 Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK ŠZM 163.00 
31.08.2021 202113812 27038-R-2021 Innova Slovakia s.r.o.  47960515 Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK ŠZM 325.99 
31.08.2021 202113813 27039-R-2021 Innova Slovakia s.r.o.  47960515 Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK ŠZM 163.00 
31.08.2021 202113814 27054-R-2021 Innova Slovakia s.r.o.  47960515 Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK ŠZM 163.00 
31.08.2021 202113815 27037-R-2021 A care, s.r.o.  35724609 Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK ŠZM 1556.00 
31.08.2021 202113816 4125437-2021 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK ZHM 2900.00 
31.08.2021 202113817 4125424-2021 ELU Medical s.r.o.  36741469 Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK ZHM 2899.60 
31.08.2021 202113818 4125444-2021 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ZHM 8699.99 
31.08.2021 202113819 4125446-2021 Biomedica Slovakia, s.r.o.  35849258 Drobného 27, 84102 Bratislava, SK ZHM 10149.99 
31.08.2021 202113820 4123978-2021 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 381.28 
31.08.2021 202113821 4127885-2021 MGP, spol. s r.o.  00684023 Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK LIEKY 2050.95 
31.08.2021 202113822 4130549-2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK LIEKY 50.65 
31.08.2021 202113823 4130549-2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK LIEKY 40.07 
31.08.2021 202113824 4125430-2021 Innova Slovakia s.r.o.  47960515 Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK ŠZM 8336.34 
31.08.2021 202113825 4125379-2021 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ŠZM 12745.15