Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
25.01.2023 202306761 32169-o TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK zhm 1228.53 27.01.2023 
25.01.2023 202306762 32163-o Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK zhm 1491.60 27.01.2023 
25.01.2023 202306763 32164-o Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK zhm 3015.10 27.01.2023 
25.01.2023 202306764 32165-o Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK zhm 2627.72 27.01.2023 
25.01.2023 202306765 32166-o Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK zhm 2549.80 27.01.2023 
25.01.2023 202306766 32167-o Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK zhm 2549.80 27.01.2023 
25.01.2023 202306767 4626931 Crosstec GmbH  00347183 Rotenlowengasse 19, 1090 Vienna, AT šzm Rakúsko 1050.00 27.01.2023 
25.01.2023 202306768 4627189 Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK diagnostiká 1690.09 27.01.2023 
25.01.2023 202306769 4625060 JEMO TRADING spol. s r.o.  17317436 Topoľová 18, 81104 Bratislava, SK diagnostiká 198.00 27.01.2023 
25.01.2023 202306770 4516506 PULImedical spol. s r.o.  31344399 Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK šzm 148.97 27.01.2023 
25.01.2023 202306771 4605933 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 9.12 27.01.2023 
25.01.2023 202306772 4625794 GlobalMed a.s.  46630759 Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK šzm 260.04 27.01.2023 
25.01.2023 202306773 4605674 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 527.08 27.01.2023 
25.01.2023 202306774 4627194 Abbott GmbH  113824221 Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE diagnostiká Nemecko 13570.65 27.01.2023 
25.01.2023 202306775 4625016 EXBIO SK s.r.o.  44330553 Námestie slobody 28, 81106 Bratislava, SK diagnostiká 462.00 27.01.2023 
25.01.2023 202306776 4628629 EXBIO SK s.r.o.  44330553 Námestie slobody 28, 81106 Bratislava, SK diagnostiká 253.00 27.01.2023 
25.01.2023 202306777 4627183 Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED  11943254 Dlhá 191/44, 01009 Žilina, SK diagnostiká 1524.50 27.01.2023 
25.01.2023 202306778 4627185 MEDESA SK s.r.o.  36822167 Remeselnícka 24, 83106 Bratislava, SK diagnostiká 1223.04 27.01.2023 
25.01.2023 202306779 4593593 Hermes LabSystems, s.r.o.  35693487 Pôchovská 12, 83106 Bratislava, SK diagnostiká 148.50 27.01.2023 
25.01.2023 202306780 32180-r Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.  35757329 Donská 61, 84106 Bratislava, SK šzm 2340.00 27.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.