Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
06.08.2019 201940608 vl/1211/19 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o  36246590 Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK Verejná lekáreň 150.48 
06.08.2019 201940611 1541260,1541500,2249659,2 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK Verejná lekáreň 21479.06 
06.08.2019 201940625 VL/1212/19 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK Verejná lekáreň 2100.49 
05.08.2019 20192553 2191573 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 28.80 
05.08.2019 20192554 2191560 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 71.28 
05.08.2019 20192555 2190802 ASKIN Co., spol. s.r.o.  17323100 Martinská 31, 82105 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 27.00 
05.08.2019 20192556 2191449 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 704.30 
05.08.2019 20192557 2191433 ŠEVT a.s.  31331131 Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK materiál - papier kopírovací Bo. 986.88 
05.08.2019 20192558 2191346 ŠEVT a.s.  31331131 Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK materiál - papier kopírovací Bo. 986.88 
05.08.2019 20192559 2191556 ŠEVT a.s.  31331131 Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK materiál - kancel. Bo. 1272.91 
05.08.2019 20192560 2191223 ŠEVT a.s.  31331131 Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK materiál - etikety Bo. 135.53 
05.08.2019 20192561 2191245 ŠEVT a.s.  31331131 Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK materiál kancel. Bo. 935.45 
05.08.2019 20192562 Nájomná zmluva z 12.2.201 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK prenájom VERION 8/2019 Hr. 24.00 
05.08.2019 20192563 SZ č. 9140 Drager Slovensko, s.r.o.  31439446 Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK údržba zdravotech. Pat. 1479.31 
05.08.2019 20192564 2191459 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK údržba zdravotech. Pat. 198.00 
05.08.2019 20192565 S190200612 FCC Slovensko, s.r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK zneškod. odpadu Kol. 2166.48 
05.08.2019 20192566 S190200612 FCC Slovensko, s.r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK zneškod. odpadu Kol. 9566.64 
05.08.2019 20192567 S190200612 FCC Slovensko, s.r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK zneškod. odpadu Kol. 3652.80 
05.08.2019 20192568 ZoD zo 14.8.2018 DGSA Consulting, s.r.o.  46242597 Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK služby poradcu na preprava nebez. vecí 7/2019 Kol 63.96 
05.08.2019 20192569 1190047 KUBICOMP s.r.o.  36369551 Mudroňova 45, 03601 Martin, SK OI-oprava tlačiarne Ma. 376.60