Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
23.06.2020 202011813 Z/506/2020 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK ŠZM 1817.16 
23.06.2020 202011814 N/426/2020 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ZHM 262.00 
23.06.2020 202011815 N/425/2020 InaMED Plus, s. r. o.  47497491 Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK ZHM 449.90 
23.06.2020 202011816 ZL/521/2020 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK ŠZM 708.50 
23.06.2020 202011817 Z/569/2020 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava, SK ŠZM 98.34 
23.06.2020 202011818 22919/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
23.06.2020 202011819 22920/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
23.06.2020 202011820 22921/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
23.06.2020 202011821 22922/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1643.40 
23.06.2020 202011822 22924/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 616.00 
23.06.2020 202011823 22923/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 280.52 
23.06.2020 202011824 22925/2020/O Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK ŠZM 196.32 
23.06.2020 202040499 VL/1409/20 MEDMEDICAL ZP, s.r.o.  48088846 A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK Verejná lekáreň 858.55 
23.06.2020 202040500 VL/1411/20 MEDMEDICAL ZP, s.r.o.  48088846 A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK Verejná lekáreň 10.98 
23.06.2020 202040501 VL/1410/20 MEDMEDICAL ZP, s.r.o.  48088846 A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK Verejná lekáreň 515.13 
22.06.2020 20201997 2201092, zmluva 06K114261 DOXX - Strav. lístky, Žilina  36391000 Murgašova 3, 01001 Žilina, SK strav. lístky - OĽZ, pokladňa 3830.00 
22.06.2020 20201998 2201053 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka  47719150 Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK materiál zdravot. Na. 202.56 
22.06.2020 20201999 220909 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka  47719150 Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK materiál - stierka podlahová Hu. 121.50 
22.06.2020 20202000 2201056 BIOFLEX, s.r.o.  36260231 Borovce 126, 92209 Borovce, SK materiál zdravot. Na. 672.40 
22.06.2020 20202001 2201080 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 333.96