Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
31.08.2021 202113826 4125358-2021 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK ŠZM 20189.84 
31.08.2021 202113827 27062-R-2021 TransMedica s.r.o. Bratislava  35843683 Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK ŠZM 8855.04 
31.08.2021 202113828 27035-R-2021 GlobalMed a.s.  46630759 Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK ŠZM 9424.00 
31.08.2021 202113829 27056-R-2021 Biomedica Slovakia, s.r.o.  35849258 Drobného 27, 84102 Bratislava, SK ŠZM 1530.00 
31.08.2021 202113830 26979-R-2021 TransMedica s.r.o. Bratislava  35843683 Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK ŠZM 8752.60 
31.08.2021 202113831 4131138-2021 Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK LIEKY 2449.45 
31.08.2021 202113832 4123086-2021 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 373.31 
31.08.2021 202113833 4132176-2021 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava, SK LIEKY 4751.80 
31.08.2021 202113834 4132266-2021 PHAREX, s.r.o.  44073437 Prieložtek 1, 03601 Martin, SK LIEKY 692.05 
31.08.2021 202113835 4130019-2021 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.  31412971 Teplická 99, 92101 Piešťany, SK LIEKY 274.80 
31.08.2021 202113866 4132253-2021 INTEC PHARMA s.r.o.  00683264 Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK LIEKY 1327.26 
31.08.2021 202140812 VL/12638/21 MERCK spol. s r.o.  31338101 Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK Verejná lekáreň 181.78 
31.08.2021 202140813 VL/12639/21 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 6176.23 
31.08.2021 202140814 VL/12640/21 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 5.10 
30.08.2021 20213012 2211283 Fisher Slovakia, s.r.o  36483095 Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK materiál zdravot. Loj. 390.52 
30.08.2021 20213013 2211471 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka  47719150 Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK materiál - miešadlo Loj. 12.00 
30.08.2021 20213014 2211477 K+M MEDIA s.r.o.  44879806 Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK materiál - zdravot. Na. 137.00 
30.08.2021 20213015 2211480 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 915.90 
30.08.2021 20213016 2211062 ASKIN Co., spol. s.r.o.  17323100 Martinská 31, 82105 Bratislava, SK materiál zdravot. Na. 24.00 
30.08.2021 20213017 2211137 Fisher Slovakia, s.r.o  36483095 Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK materiál zdravot. Loj. 120.00