Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
09.09.2022 202214981 4486343 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK ŠZM 401.61 09.09.2022 
08.09.2022 20223188 žiadanka-doací list Liptovská nemocnica s poliklinikou  17336163 Palúčanská 23, 03101 Liptovský Mikuláš, SK krv 8/2022 317.20 09.09.2022 
08.09.2022 20223189 výdajka krv. prípravkov NsP Trstena  00634891 Mieru 549/16, 02801 Trstená, SK krv 8/2022 LPS 158.60 09.09.2022 
08.09.2022 20223190 2221122 E-BA tpz, s.r.o. Bratislava  31367712 Votrubova 11, 82109 Bratislava, SK INV Elektrokoagulačný prístroj s príslušenstvom 6235.31 09.09.2022 
08.09.2022 20223191 supervízna zmluva ST20030 STAPRO SLOVENSKO s.r.o.  31710549 Hroncova 3, 04001 Košice, SK OI-poplatok LIS, NIS 8/2022 3678.84 09.09.2022 
08.09.2022 20223192 ZoD č. 295/2022 VF, s.r.o.  31442552 M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK služby osob. dozimetrie 674.70 09.09.2022 
08.09.2022 20223193 zmluva o zabezpečení činn BOZiPo-SK, Martin  36735795 Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK BTS-školiacá činnosť, poradenstvo 8/2022 600.00 09.09.2022 
08.09.2022 20223194 2221621 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.  36515388 Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, SK materiál - zvyšovač WC s príklopom Hotov. Mat. 34.70 09.09.2022 
08.09.2022 20223195 2220339 ATRIO PLUS, s. r. o.  36844781 J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK materiál - vrecia Bo. 3986.88 09.09.2022 
08.09.2022 20223196 zmluva 478/2022 Linde Gas s.r.o.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyn Bo. 1231.92 09.09.2022 
08.09.2022 20223199 2221502 ID21 s.r.o.  08107742 Rostovská 260/2b, 10100 Praha 10, CZ materiál -pac. náramky Bo. 290.00 09.09.2022 
08.09.2022 20223200 2221533 Mixxer Medical s.r.o.  36380725 Kollárova 49, 03601 Martin, SK materiál zdravot. Ďu. 330.72 09.09.2022 
08.09.2022 20223201 Nájomná zmluva z 19.8.202 S & T CEE Holding s.r.o.  35897686 Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava, SK prenájom mobil. RTG 8/2022 1542.89 09.09.2022 
08.09.2022 20223202 zmluva 5611857267 SLOVNAFT, a.s.  31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK PHM Doprava 995.63 09.09.2022 
08.09.2022 20223203 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK oprava výťahu Kol. 208.50 09.09.2022 
08.09.2022 20223204 2221517 Stredoslovenská distribučná, a.s.  36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, SK zabez.vypnutia z dôvodu revízie transfom. Maret. 687.67 09.09.2022 
08.09.2022 20223206 4220121 BARTOŠEK s. r. o.  45663203 Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK potraviny 2232.23 09.09.2022 
08.09.2022 20223207 4220121 BARTOŠEK s. r. o.  45663203 Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK potraviny 2346.63 09.09.2022 
08.09.2022 202214968  UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK LIEKY D K 14671/22 -575.84 09.09.2022 
08.09.2022 202214969 4494750 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 103.95 09.09.2022 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.