Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
30.01.2023 20230182 2230159 Peter Vanko Čalúnictvo  44565461 Horná Štubňa 486, 03846 Horná Štubňa, SK čalunenie a oprava stoličiek Pr. Hotovosť 355.00 30.01.2023 
30.01.2023 20230184 2230082 DevApp s.r.o.  44587953 Plávková 2, 04011 Košice - Lorinčík, SK Monitoring obchodného vestníka SR-Program 1 Práv. 89.00 30.01.2023 
27.01.2023 20230169 2230155 Mesto Martin  00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK INV Správny popl. Rekonštrukcia psych. kliniky 800.00 27.01.2023 
27.01.2023 20230170 2230155 Mesto Martin  00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK INV Správny popl. Prístavba stac. psych. kliniky 800.00 27.01.2023 
27.01.2023 20230171 1220070 STAPRO SLOVENSKO s.r.o.  31710549 Hroncova 3, 04001 Košice, SK INV SW Modul eŽiadosť VšZP 3852.00 30.01.2023 
27.01.2023 20230172 2222114 Bc. Tibor Valachovič - SOLFIX  52095991 Jána Smreka 6167/7, 84108 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 995.89 30.01.2023 
27.01.2023 20230174 zmluva 5611857267 SLOVNAFT, a.s.  31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK PHM Doprava 623.65 30.01.2023 
27.01.2023 20230175 zmluva 200518494 Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.  36672084 Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK prečistenie kanalizácie Maret. 209.78 30.01.2023 
27.01.2023 20230176 pozvánka SOFTIP, a.s.  36785512 Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK online seminár k ročnej mzdovej uzávierke OĽZ-Adam 96.00 30.01.2023 
27.01.2023 20230177 2222256 Drager Slovensko, s.r.o.  31439446 Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK materiál - detský had.sys. VentStar Na. 520.56 30.01.2023 
27.01.2023 20230178 2221530 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 3001.20 30.01.2023 
27.01.2023 20230179 2230051 UNIKOB Martin s.r.o.  50136518 Kollárova 65, 03601 Martin, SK staveb.práce-oprava schodov KIaCM Pr. 351.47 30.01.2023 
27.01.2023 20230180 2222099 ORTO-PROTETIKA, s.r.o.  36394360 Kollárova 21, 03601 Martin, SK oprava fixač. popruhov Pr. 51.21 30.01.2023 
27.01.2023 20230181 2212403 Advance Hospital Analytics, s.r.o.  01702513 U háje 296/22, 147 00 Praha, CZ LPS-detailná analýza výkon.lôž.star. za rok 2019 6300.00 30.01.2023 
27.01.2023 202306861 4629358 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK lieky 218.59 30.01.2023 
27.01.2023 202306862 4634467 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava, SK lieky 1449.54 30.01.2023 
27.01.2023 202306863 4633545 Bracco Imaging Slovakia s.r.o.  46182870 Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava, SK lieky 10018.80 30.01.2023 
27.01.2023 202306864 4632186,4624297,4633319,4 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK lieky 89849.83 30.01.2023 
27.01.2023 202306865 4632186,4630335,4631945 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK lieky 36712.63 30.01.2023 
27.01.2023 202306866 4633628 DISPOLAB, Žilina s.r.o.  31625746 Gabajova 11, 01001 Žilina, SK diagnostiká 128.97 30.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.