Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
04.08.2022 20222805 1220041 GUTTA Slovakia s.r.o.  35707364 Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK OI-údržba VT - nastavenie DICOM a SVDX 360.00 05.08.2022 
04.08.2022 20222806 zmluva z 14.8.2018 DGSA Consulting, s.r.o.  46242597 Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK služby bezpeč. poradcu Mar. 63.96 05.08.2022 
04.08.2022 20222808 2211400 Ing. Roman Čupr  68710429 Plástky 588/21, 63643 Lelekovice, CZ montáž protipožiarných dverí Jam. 37600.00 05.08.2022 
04.08.2022 20222809 2220908 Igor Holík - MARTINALARM  14189364 Štúrova 1740/26, 03852 Sučany, SK INV Kamerový systém JIS 4/3 574.00 05.08.2022 
04.08.2022 20222810 2220971 MRVANTRANS, s. r. o.  53127323 Dolné Rakovce 1923/35, 03901 Turčianske Teplice, SK zemné práce Pr. 936.00 05.08.2022 
04.08.2022 202213828 4458130 STIRILAB, s.r.o.  35853913 Textilná 23, 03401 Ružomberok, SK ŠZM 192.06 05.08.2022 
04.08.2022 202213829 4458767 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 3631.72 05.08.2022 
04.08.2022 202213830 4462567 European Medical Distribution s.r.o.  44378726 Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK ZHM 4080.00 05.08.2022 
04.08.2022 202213831 4458792 MEDIKO s.r.o. Bratislava  31402917 Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK ŠZM 147.00 05.08.2022 
04.08.2022 202213832 4458124 Teleflex Medical, s.r.o.  34137921 Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK ŠZM 145.20 05.08.2022 
04.08.2022 202213833 4458125 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK ŠZM 1511.58 05.08.2022 
04.08.2022 202213834 4462874 Crosstec GmbH  00347183 Rotenlowengasse 19, 1090 Vienna, AT ŠZM 262.50 05.08.2022 
04.08.2022 202213835 4454675 Slomed s.r.o.  36307165 Levická 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 2589.72 05.08.2022 
04.08.2022 202213836 4458200 MG - Slovakia s.r.o.  48027073 Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK ŠZM 1060.80 05.08.2022 
04.08.2022 202213837 4458180 Medpin s.r.o.  35849193 Opálová 18, 85110 Bratislava, SK ŠZM 288.11 05.08.2022 
04.08.2022 202213838 4458157 ASKIN Co., spol. s.r.o.  17323100 Martinská 31, 82105 Bratislava, SK ŠZM 722.45 05.08.2022 
04.08.2022 202213839 4430273 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 247.90 05.08.2022 
04.08.2022 202213840 4458150 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 1923.38 05.08.2022 
04.08.2022 202213841 4458150 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 9823.92 05.08.2022 
04.08.2022 202213842 4458150 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 7455.35 05.08.2022 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.