Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
07.08.2019 201914288 ZL/677/19 UNOTECH, spol. s r.o.  31424562 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 249.00 
07.08.2019 201914289 ZL/676/19 UNOTECH, spol. s r.o.  31424562 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK SZM 249.00 
07.08.2019 201914290 Z/845/19 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 193.67 
07.08.2019 201914291 ZL/699/19 Teleflex Medical, s.r.o.  34137921 Valová 49, 92101 Piešťany, SK ŠZM 1891.28 
07.08.2019 201914292 Z/818/19 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ŠZM D k14198/2019 -90.04 
07.08.2019 201914293 ZL/576/19 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ŠZM 660.00 
07.08.2019 201914294 Z/858/19 MEDIKO s.r.o. Bratislava  31402917 Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK ŠZM 190.44 
07.08.2019 201914295 Z/884/19 Lohmann & Rauscher, s.r.o.  31347827 Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK ŠZM 11002.03 
07.08.2019 201914296 19524-O-2019 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1178.53 
07.08.2019 201914297 19517-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 0.24 
07.08.2019 201914298 19517-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 379.98 
07.08.2019 201914299 ZL/709/19 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.  46378979 Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK ŠZM 170.88 
07.08.2019 201914300 ZL/694/19 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.  31676936 Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK ŠZM 3947.35 
07.08.2019 201914301 Z/849/19 DYNEX Servis, spol. s r.o.  36030848 Gaštanová 10, 97401 Banská Bystrica, SK ŠZM 43.80 
07.08.2019 201914302 N/616/19 Mediform, spol. s r.o.  49976770 Olšová 1, 63700 , SK ZHM 3227.30 
07.08.2019 201914303 Z/819/19 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 11522.99 
07.08.2019 201914304 ZL/722/19 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.  31412971 Teplická 99, 92101 Piešťany, SK ŠZM 237.60 
07.08.2019 201914305 ZL/723/19 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.  31412971 Teplická 99, 92101 Piešťany, SK ŠZM 605.44 
07.08.2019 201914306 ZL/689/19 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 1374.76 
07.08.2019 201914307 N/623/19 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ZHM 599.28