Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
31.08.2021 202113786 27074-R-2021 A care, s.r.o.  35724609 Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK ŠZM 430.00 
31.08.2021 202113787 27072-R-2021 A care, s.r.o.  35724609 Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK ŠZM 430.00 
31.08.2021 202113788 27069-R-2021 A care, s.r.o.  35724609 Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK ŠZM 2110.00 
31.08.2021 202113789 27077-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 231.38 
31.08.2021 202113790 27079-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 2063.38 
31.08.2021 202113791 27044-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 96.43 
31.08.2021 202113792 27040-R-2021 InterMedical Group, s.r.o.  50090623 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 10169.10 
31.08.2021 202113793 27045-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 135.50 
31.08.2021 202113794 27047-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 3323.50 
31.08.2021 202113795 27048-R-2021 InterMedical Group, s.r.o.  50090623 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 5374.99 
31.08.2021 202113796 ZL/774/2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ZHM 730.18 
31.08.2021 202113797 27064-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 135.50 
31.08.2021 202113798 27063-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 100.38 
31.08.2021 202113799 27075-R-2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 131.00 
31.08.2021 202113800 4104013-2021 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK ŠZM 1447.45 
31.08.2021 202113801 4104521-2021 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK ŠZM 599.24 
31.08.2021 202113802 4115769-2021 UNOTECH, spol. s r.o.  31424562 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 249.00 
31.08.2021 202113803 ZL/773/2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ZHM 344.85 
31.08.2021 202113804 4011227-2021 Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK ŠZM 427.80 
31.08.2021 202113805 4104020-2021 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK ŠZM 163.19