Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
03.08.2022 202213789 4458150 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 75.68 05.08.2022 
03.08.2022 202213790 30384-R TATRA-ALPINE a.s.  00680885 Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK ŠZM 463.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213791 30399-R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 504.50 05.08.2022 
03.08.2022 202213792 4458115 MSM SLOVAKIA s.r.o.  31440479 Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK ŠZM 877.74 05.08.2022 
03.08.2022 202213793 4458864 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK ZHM 4519.99 05.08.2022 
03.08.2022 202213794 4458158 Surgicare s.r.o.  24215660 Šanov 216, 27031 Šanov, CZ ŠZM 240.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213795 4458347 EUROMEDICAL s.r.o. ČR  41192923 Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ ŠZM 3630.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213796 4458151 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 2373.34 05.08.2022 
03.08.2022 202213797 4458186 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK ŠZM 5574.93 05.08.2022 
03.08.2022 202213798 4458643 Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.  46095969 Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK ŠZM 1620.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213799 4458109 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK ŠZM 2526.40 05.08.2022 
03.08.2022 202213800 4458641 JAMEL FASHION s.r.o.  36390356 Ul. Štefániková č.1067/74, 02901 Námestovo, SK ŠZM 1680.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213801 4458162 Neomedica s. r. o.  50546279 Ružová dolina 7, 82109 Bratislava, SK ŠZM 870.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213802 44568145 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.  46378979 Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK ŠZM 1251.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213803 4458174 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.  31676936 Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK ŠZM 2869.18 05.08.2022 
03.08.2022 202213804 4434440 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ZHM 689.70 05.08.2022 
03.08.2022 202213805 4453515 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 15900.00 05.08.2022 
03.08.2022 202213806 4458642 TT Pharma, s.r.o.  44078145 J.Bottu 2, 91701 Trnava, SK ŠZM 896.40 05.08.2022 
03.08.2022 202213807 4368527 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 138.20 05.08.2022 
03.08.2022 202213808 4340119 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 138.20 05.08.2022 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.