Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
26.01.2023 202306852 32194-r BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 297.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306853 32195-r EUROMEDICAL s.r.o. ČR  41192923 Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ šzm ČR 157.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306854 32197-r BIP Medical CZ, s.r.o.  05786860 Bohunická cesta 843/17, 66448 Moravany, CZ šzm ČR 38.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306855 32198-r BIP Medical CZ, s.r.o.  05786860 Bohunická cesta 843/17, 66448 Moravany, CZ šzm ČR 38.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306856 32160-r BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 289.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306857 32161-r BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 289.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306858 32172-r BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 289.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306859 32173-r BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 289.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306860 32143-r GlobalMed a.s.  46630759 Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK šzm 10975.00 27.01.2023 
26.01.2023 202340064  PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň dobropis k FA č.202340059 -88.22 27.01.2023 
26.01.2023 202340065 VL/13647/23 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK Verejná lekáreň 19719.70 27.01.2023 
26.01.2023 202340066 VL/13649/23 Galtrendo - SK, s.r.o.  50455133 Priemyselná zóna Košúty II 0, 03601 Martin, SK Verejná lekáreň 45.36 30.01.2023 
25.01.2023 20230147 2221724 IZOGLOBAL, s.r.o.  31617646 Kollárova 85, 03601 Martin, SK staveb. práce - montáž okien Pr. 397.46 27.01.2023 
25.01.2023 20230148 zmluva 483/2022 KB SPA s.r.o.  52883281 Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, SK SF-kúpeľné služby 2155.32 27.01.2023 
25.01.2023 20230149 2230023 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 2640.00 27.01.2023 
25.01.2023 20230151 zmluva o nájme hnuteľnej INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK prenájom za rok 2022 Kuch. 1.20 27.01.2023 
25.01.2023 20230152 2230142 Mesto Martin  00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK INV NN Správny popl-Úprava verejnej kanalizácie 100.00 27.01.2023 
25.01.2023 20230153 2230142 Mesto Martin  00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK INV NN Správny popl-Sekundárne dopravné napojenie 500.00 27.01.2023 
25.01.2023 202306759 4605889 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK šzm 2148.00 27.01.2023 
25.01.2023 202306760 32139-o Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK šzm 2494.80 27.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.