Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
06.08.2019 201914256 N/611/19 MARTIKAN s.r.o.  50323652 Dolná Mariková 789, 01802 Dolná Mariková, SK ZHM 128.00 
06.08.2019 201914257 ZL/715/19 Surgitech s.r.o.  50197975 Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK ŠZM 652.27 
06.08.2019 201914258 ZL/688/19 TATRA-ALPINE a.s.  00680885 Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK ŠZM 1260.00 
06.08.2019 201914259 Z/339/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 58.75 
06.08.2019 201914260 Z/513/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 78.34 
06.08.2019 201914261 Z/721/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZ 189.22 
06.08.2019 201914262 Z/677/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 199.01 
06.08.2019 201914263 Z/820/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 3050.78 
06.08.2019 201914264 N/605/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 21762.05 
06.08.2019 201914265 N/512/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 5150.03 
06.08.2019 201914266 Z876/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 610.16 
06.08.2019 201914267 Z/876/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 995.66 
06.08.2019 201914268 ZL/687/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 3726.61 
06.08.2019 201914269 ZL/687/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 4739.77 
06.08.2019 201914270 ZL/687/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 2451.96 
06.08.2019 201914271 ZL/685/19 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 1077.25 
06.08.2019 201914272 ZL/725/19 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 598.00 
06.08.2019 201914273 ZL/685/19 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 738.94 
06.08.2019 201914274 Z/882/19 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 3019.23 
06.08.2019 201914275 ZL/686/19 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ŠZM 1252.80