Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
20.01.2020 202006462 21213/R InterMedical Group, s.r.o.  50090623 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 639.00 
20.01.2020 202006463 21242/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 371.39 
20.01.2020 202006464 21271/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 348.00 
20.01.2020 202006465 21212/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 1725.00 
20.01.2020 202006466 21214/R InterMedical Group, s.r.o.  50090623 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 2458.00 
20.01.2020 202006467 21281/R InterMedical Group, s.r.o.  50090623 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 18331.23 
20.01.2020 202006468 21282-R-2019 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 100.38 
20.01.2020 202006469 21297-O-2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o.  35750936 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK ŠZM 450.00 
20.01.2020 202006470 21251-O-2020 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ŠZM 474.01 
20.01.2020 202006471 21298-O-2019 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1492.00 
20.01.2020 202006472 21299-O-2019 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1946.00 
20.01.2020 202006473 21295-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 860.40 
20.01.2020 202006474 21294-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
20.01.2020 202006475 21293-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 4697.00 
20.01.2020 202006476 21296-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 420.99 
20.01.2020 202006477 21256-O-2020 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
20.01.2020 202006478 21257-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
20.01.2020 202006479 21258-O-2020 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
20.01.2020 202006480 21259-O-2020 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2369.40 
20.01.2020 202006481 21265-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80