Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
17.01.2023 202306456 4577085 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK šzm 1304.26 20.01.2023 
17.01.2023 202306457 4605812 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK šzm 1003.08 20.01.2023 
17.01.2023 202306458 4577042 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK šzm 192.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306459 4279536 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK zhm 468.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306460 4605683 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK šzm 8099.12 20.01.2023 
17.01.2023 202306461 4576586 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK šzm 190.28 20.01.2023 
17.01.2023 202306462 4576586 PANEP s.r.o., organizačná zložka  52136795 Brněnská 1246, , SK šzm 4715.54 20.01.2023 
17.01.2023 202306463 4251611 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK zhm 936.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306464 4220981 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK zhm 936.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306465 4606489 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK šzm 1632.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306466 4576683 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 152.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306467 4606584 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 323.14 20.01.2023 
17.01.2023 202306468 4604482 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK zhm 6264.00 20.01.2023 
17.01.2023 202306469 4605933 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 628.02 20.01.2023 
17.01.2023 202306470 4576590 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 313.06 20.01.2023 
17.01.2023 202306471 4576590 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 1776.92 20.01.2023 
17.01.2023 202306472 4544808 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 113.76 20.01.2023 
17.01.2023 202306473 4577008 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK šzm 323.14 20.01.2023 
17.01.2023 202306474 4605954 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK šzm 3079.10 20.01.2023 
17.01.2023 202306475 4622302 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK lieky 8837.60 20.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.