Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
17.01.2023 202306476 32065-r MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava, SK šzm 3932.02 20.01.2023 
17.01.2023 202330001 Rozhodnutie č. 1530847470 Mesto Martin  00316792 Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK Daň za ubytovanie 7-12/2022 906.00 20.01.2023 
17.01.2023 202340034 VL/13625/23 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň 4323.92 20.01.2023 
17.01.2023 202340035  PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK Verejná lekáreň - dobropis k FA.202340034 -604.47 20.01.2023 
17.01.2023 202340036 VL/13626/23 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK Verejná lekáreň 1989.53 20.01.2023 
17.01.2023 202340037 VL/13627/23 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK Verejná lekáreň 714.78 20.01.2023 
17.01.2023 202340038 VL/13628/23 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK Verejná lekáreň 52.50 20.01.2023 
17.01.2023 202340039 VL/13629/23 Movianto Slovensko s. r. o.  36868132 Diaľničná cesta 4431/14A, 90301 Senec, SK Verejná lekáreň 395.25 20.01.2023 
17.01.2023 202340040 72326 AbbVie s.r.o.  46640231 Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK Verejná lekáreň 1270.24 20.01.2023 
17.01.2023 202340041  AbbVie s.r.o.  46640231 Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK Verejná lekáreň Dobropis k FA 202340040 -294.55 20.01.2023 
16.01.2023 20224812 2222281 SERVIS building, s.r.o.  51629828 Robotnícka 7029/1A, 03601 Martin, SK stavebné práce Jam. 2153.00 20.01.2023 
16.01.2023 20224813 zmluva 219/2018/AM Stred Slovenská pošta, a.s.  36631124 Partizánska cesta č.9, 97599 , SK slovenská pošta 12/2022 Pr. 3985.60 20.01.2023 
16.01.2023 20224814 zmluva o poskyt.služby UP 2create s.r.o. Bratislava  35937483 Židovská 5, 81101 Bratislava, SK SAR 11/2022 1980.00 20.01.2023 
16.01.2023 20224815 zmluva o poskyt.služby UP 2create s.r.o. Bratislava  35937483 Židovská 5, 81101 Bratislava, SK SAR 12/2022 1980.00 20.01.2023 
16.01.2023 20224816 1220013 Asseco Central Europe, a. s.  35760419 Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK OI-prenájom DRG 12/2023 295.00 20.01.2023 
16.01.2023 20224817 zmluva 854/2022 SEKK, spol. s r.o.  64824195 Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, CZ OMK-vyšetrenie vzoriek 214.20 20.01.2023 
16.01.2023 20224818 zmluva 854/2022 SEKK, spol. s r.o.  64824195 Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, CZ OMK-vyšetrenie vzoriek 574.20 20.01.2023 
16.01.2023 20224819 zmluva 854/2022 SEKK, spol. s r.o.  64824195 Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, CZ OMK-vyšetrenie vzoriek 1875.60 20.01.2023 
16.01.2023 20224820 zmluva 854/2022 SEKK, spol. s r.o.  64824195 Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, CZ OMK-vyšetrenie vzoriek 88.20 20.01.2023 
16.01.2023 20224821 zmluva 854/2022 SEKK, spol. s r.o.  64824195 Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, CZ OMK-vyšetrenie vzoriek 190.80 20.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.