Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
20.01.2020 202006482 21266-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
20.01.2020 202006483 21267-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
20.01.2020 202006484 21264-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 3015.10 
20.01.2020 202006485 21287-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2502.50 
20.01.2020 202006486 21285/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80 
20.01.2020 202006487 21286/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
20.01.2020 202006488 21252/0 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 384.65 
20.01.2020 202006489 21247/0 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 583.00 
20.01.2020 202006490 21255/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 860.40 
20.01.2020 202006491 21255/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2602.60 
20.01.2020 202006492 21250/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 407.29 
20.01.2020 202006493 21248/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 898.00 
20.01.2020 202006494 21253/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 898.00 
20.01.2020 202006495 21249/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 642.00 
20.01.2020 202006496 21268/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 587.99 
20.01.2020 202006497 21288/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 358.32 
20.01.2020 202006498 21289/O TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1492.00 
20.01.2020 202006499 21263/O TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1178.53 
20.01.2020 202006500 21262/O TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 2883.00 
20.01.2020 202006501 21261/O TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 861.00