Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
30.08.2021 202113746 4128613/2021 Eurolab Lambda a.s.  35869429 T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK DIAGNOSTIKÁ 2815.50 
30.08.2021 202113747 4125244/2021 BioVendor Slovakia s. r. o.  46265082 Kopčianska 80, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 776.63 
30.08.2021 202113748 27036/R/2021 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK ŠZM 31.00 
30.08.2021 202113749 27018/R/2021 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK ŠZM 31.00 
30.08.2021 202113750 27014/R/2021 A care, s.r.o.  35724609 Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK ŠZM 789.00 
30.08.2021 202113751 4125551/2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ZHM 17399.98 
30.08.2021 202113752 27080/O/2021 BEZNOSKA Slovakia s.r.o.  35750936 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK ZHM 2610.00 
30.08.2021 202113753 27059/R/2021 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK ŠZM 21009.04 
30.08.2021 202113754 27067/R/2021 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK ŠZM 13789.18 
30.08.2021 202113755 27066/R/2021 GlobalMed a.s.  46630759 Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK ŠZM 10824.00 
30.08.2021 202113756 27071/R/2021 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK ŠZM 1804.00 
30.08.2021 202113757 27068/R/2021 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK ŠZM 3744.00 
30.08.2021 202113758 27070/R/2021 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK ŠZM 31.00 
30.08.2021 202113759 27057/R/2021 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 1225.00 
30.08.2021 202113760 27043/R/2021 ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK ŠZM 31.00 
30.08.2021 202113761 4125316/2021 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ŠZM 10500.00 
30.08.2021 202113762 4125405/2021 Biomedica Slovakia, s.r.o.  35849258 Drobného 27, 84102 Bratislava, SK ŠZM 6946.20 
30.08.2021 202113763 4125333/2021 TransMedica s.r.o. Bratislava  35843683 Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK ŠZM 5522.99 
30.08.2021 202113764 4125389/2021 Slomed s.r.o.  36307165 Levická 11, 94901 Nitra, SK ŠZM 8199.24 
30.08.2021 202113765 4125455/2021 Cardioservice, s.r.o.  47393939 Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK ŠZM 6259.07