Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
26.01.2023 202306832 32181-o Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK zhm 0.33 27.01.2023 
26.01.2023 202306833 4576581 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK šzm 1498.60 27.01.2023 
26.01.2023 202306834 4630018 BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 1248.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306835 4629600 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 249.60 27.01.2023 
26.01.2023 202306836 4630013 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK šzm 44.51 27.01.2023 
26.01.2023 202306837 4544751 KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s.  35789433 Diaľničná cesta 21, 90301 Senec, SK šzm 227.04 27.01.2023 
26.01.2023 202306838 32183-o Zimmer Slovakia s.r.o.  47164816 Mostová 2, 81102 Bratislava, SK zhm 1175.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306839 32182-o Zimmer Slovakia s.r.o.  47164816 Mostová 2, 81102 Bratislava, SK zhm 185.33 27.01.2023 
26.01.2023 202306840 32186-o Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK zhm 726.74 27.01.2023 
26.01.2023 202306841 32189-r GlobalMed a.s.  46630759 Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK šzm 335.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306842 4605676 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK šzm 95.40 27.01.2023 
26.01.2023 202306843 4576716 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK šzm 311.04 27.01.2023 
26.01.2023 202306844 4544762 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK šzm 1162.56 27.01.2023 
26.01.2023 202306845 4605924 MG - Slovakia s.r.o.  48027073 Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK šzm 1663.20 27.01.2023 
26.01.2023 202306846 4625765 TATRA-ALPINE a.s.  00680885 Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK šzm 8772.04 27.01.2023 
26.01.2023 202306847 4625765 TATRA-ALPINE a.s.  00680885 Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK šzm 18655.30 27.01.2023 
26.01.2023 202306848 4605940 Lohmann & Rauscher, s.r.o.  31347827 Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK šzm 170.72 27.01.2023 
26.01.2023 202306849 4597384 TATRA-ALPINE a.s.  00680885 Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK šzm 960.01 27.01.2023 
26.01.2023 202306850 32190-r BIOHEM SK, a.s.  54519098 Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK šzm 339.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306851 32196-r Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.  35757329 Donská 61, 84106 Bratislava, SK šzm 156.00 27.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.