Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
06.08.2019 201914236  Bayer, spol. s r.o.  35759143 Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK LIEKY D k 14235/2019 -1315.00 
06.08.2019 201914237 429/19 Bayer, spol. s r.o.  35759143 Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK LIEKY 5260.13 
06.08.2019 201914238  Bayer, spol. s r.o.  35759143 Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK LIEKY D k 14237/2019 -992.21 
06.08.2019 201914239 417/19 Bayer, spol. s r.o.  35759143 Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK LIEKY 5260.13 
06.08.2019 201914240  Bayer, spol. s r.o.  35759143 Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK LIEKY D k 14239/2019 -1315.00 
06.08.2019 201914241 425/19 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 19141.01 
06.08.2019 201914242 427/19 Abbott GmbH Co. KG  113824221 Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE DIAGNOSTIKÁ 904.00 
06.08.2019 201914243 432/19 CEEMED s.r.o.  45730661 Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK DIAGNOSTIKÁ 627.00 
06.08.2019 201914244 441/19 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 356.76 
06.08.2019 201914245 442/19 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 477.84 
06.08.2019 201914246 441/19 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 1299.46 
06.08.2019 201914247 441/19 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 264.22 
06.08.2019 201914248 375/19 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 213.51 
06.08.2019 201914249 414/19 Hermes LabSystems, s.r.o.  35693487 Pôchovská 12, 83106 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 442.83 
06.08.2019 201914250 ZL/712/19 UNIMEDICA s.r.o.  44962983 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK ŠZM 611.29 
06.08.2019 201914251 Z/815/19 UNIMEDICA s.r.o.  44962983 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK ŠZM 5785.56 
06.08.2019 201914252 ZL/687/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 354.62 
06.08.2019 201914253 Z/876/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 1069.43 
06.08.2019 201914254 Z/876/19 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 1355.07 
06.08.2019 201914255 Z/863/19 OPTOTEAM, s.r.o.  35810840 Smrečianska 29, 81105 Bratislava, SK ŠZM 906.00