Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
24.06.2020 202011829 N/418/2020 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 265.03 
24.06.2020 202011830 22933/2020/O TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ZHM 1492.00 
24.06.2020 202011831 22932/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 280.52 
24.06.2020 202011832 22926/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 860.60 
24.06.2020 202011833 22927/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 860.40 
24.06.2020 202011834 22928/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
24.06.2020 202011835 22929/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80 
24.06.2020 202011836 22930/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80 
24.06.2020 202011837 22931/2020/O Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80 
24.06.2020 202011838 22937/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 780.00 
24.06.2020 202011839 22936/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 322.99 
24.06.2020 202011840 22935/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 322.99 
24.06.2020 202011841 22934/2020/O Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 262.00 
24.06.2020 202011842 3735807/2020 MGP, spol. s r.o.  00684023 Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK LIEKY 7700.33 
24.06.2020 202011843 3716629/2020 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK LIEKY 1701.10 
24.06.2020 202011844 3723305/2020 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK LIEKY 630.04 
24.06.2020 202011886 336/20 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 2151.60 
24.06.2020 202011889 342/20 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 372.00 
23.06.2020 20202024 1200019 ATOS IT Solutions and Services s.r.o.  45650276 Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK OI-upgrade FW, Nagios, Sophus konfigurácia 2268.00 
23.06.2020 20202025 2200413 B2B PARTNER s. r. o.  44413467 Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK materiál - nášľapný kôš Bo. 36.00