Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
21.01.2020 202006535 21225/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 100.38 
21.01.2020 202006536 21215/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 135.50 
21.01.2020 202006537 21222/R ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 1804.00 
21.01.2020 202006538 21221/R ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 902.00 
21.01.2020 202006539 21239/R ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 4684.00 
21.01.2020 202006540 21283/R ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK ŠZM 1852.00 
21.01.2020 202006541 21217/R GlobalMed a.s.  46630759 Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK ŠZM 2706.00 
21.01.2020 202006542 Z/73/20 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 8573.14 
21.01.2020 202006543 Z/73/20 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 273.57 
21.01.2020 202006544 Z/10/20 BMT s.r.o. Piešťany  31444571 Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK ŠZM 306.00 
21.01.2020 202006545 N/29/20 Medtronic Slovakia s.r.o.  46410759 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 222.00 
21.01.2020 202006546 ZL/67/20 MedSynthesis s.r.o.  47547243 Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno, SK ZHM 330.00 
21.01.2020 202006547 Z/17/20 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava, SK ŠZM 98.34 
21.01.2020 202006548 ZL/64/20 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava, SK ŠZM 943.80 
21.01.2020 202006549 Z/21/20 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ŠZM 396.00 
21.01.2020 202006550 N/29/20 Medtronic Slovakia s.r.o.  46410759 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 2695.61 
21.01.2020 202006551  MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK LIEKY D k FA 6510/2020 -1524.71 
21.01.2020 202006552 N/23/30 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 35.00 
21.01.2020 202006553 N/39/20 M E D I L A S  31332528 Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK ZHM 5092.00 
21.01.2020 202006554 N/23/20 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 954.00