Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
07.08.2019 201914308 N/617/19 M E D I L A S  31332528 Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK ZHM 3753.00 
07.08.2019 201914309 Z/828/2019 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.  31412971 Teplická 99, 92101 Piešťany, SK ŠZM 19179.10 
07.08.2019 201914310 N/615/2019 Medtronic Slovakia s.r.o.  46410759 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 222.00 
07.08.2019 201914311 Z/770/2019 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 71.60 
07.08.2019 201914312 Z/864/2019 BD BAMED s.r.o.  35863170 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK ŠZM 291.97 
07.08.2019 201914313 Z/867/2019 SARSTEDT spol. s r.o.  31359825 Údernícka 11, 85101 Bratislava, SK ŠZM 638.04 
07.08.2019 201914314 Z/817/2019 MEDIKO s.r.o. Bratislava  31402917 Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK ŠZM 778.05 
07.08.2019 201914315 19529-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2549.80 
07.08.2019 201914316 19526-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 2007.50 
07.08.2019 201914317 19527-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 1944.80 
07.08.2019 201914318 19528-O-2019 Lima SK s.r.o.  43872751 Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK ZHM 3015.10 
07.08.2019 201914319 19515-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 772.00 
07.08.2019 201914320 19516-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 265.03 
07.08.2019 201914321 19518-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 19.13 
07.08.2019 201914322 19530-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 841.42 
07.08.2019 201914323 19523-O-2019 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 615.00 
07.08.2019 201914324 19529-O-2019 BEZNOSKA Slovakia s.r.o.  35750936 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK ŠZM 180.40 
07.08.2019 201914325 3432889/2019 ECOLAB s.r.o.Bratislava  31342213 Čajakova 18, 81105 Bratislava, SK LIEKY 2591.04 
07.08.2019 201914326 3433890/2019 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava, SK LIEKY 6295.94 
07.08.2019 201914327 3435006/2019 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK LIEKY 318.98