Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
25.06.2020 202011881 3713634/2020 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov, SK LIEKY 934.45 
25.06.2020 202011882 3713634/2020 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov, SK LIEKY 37.38 
25.06.2020 202011883  MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK LIEKY D k FA 11719/2020 -222.96 
25.06.2020 202011884 3736403/2020 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 8795.38 
25.06.2020 202011885 3736403/2020 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 1151.12 
25.06.2020 202011887 336/20 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 9341.40 
25.06.2020 202011888 336/20 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 1883.20 
25.06.2020 202011890 ZL/443/20 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.  31676936 Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK ŠZM 321.36 
25.06.2020 202011891 ZL/340/20 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.  31676936 Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK ŠZM 166.44 
25.06.2020 202011892 ZL/508/20 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 145.92 
25.06.2020 202011893 ZL/508/20 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 291.84 
25.06.2020 202011894 ZL/519/20 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.  31676936 Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK ŠZM 487.80 
25.06.2020 202011895 Z/563/20 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov, SK ŠZM 23.00 
25.06.2020 202011896 ZL/508/20 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK ŠZM 259.44 
25.06.2020 202011897 22956/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 369.00 
24.06.2020 20202035 2200770 Aliga, s.r.o.  47104694 Robotnícka 1E, 03601 Martin, SK INV Kamerový systém neurologická JIS 14969.00 
24.06.2020 20202036 1200034 KUBICOMP s.r.o.  36369551 Mudroňova 45, 03601 Martin, SK OI-oprava tlačiarne 588.50 
24.06.2020 20202037 2201119 PULImedical spol. s r.o.  31344399 Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK materiál zdravot. Na. 839.28 
24.06.2020 20202038 2200897 Skantech, s.r.o.  35800046 Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK materiál - striekacia pištoľ Bo. 960.00 
24.06.2020 20202039 2200914 K+M MEDIA s.r.o.  44879806 Čierne 94, 02313 Čierne, SK materiál rýchlofixácia zápästia Na. 195.00