Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
21.01.2020 20200078 2192435 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK materiál zdravot.-antidekubit. matrac LPS 8645.00 
21.01.2020 20200080 zmluva 274/2008 Zdeno Novocký DONO  32664672 Ulica za mostom 3127/10, 03861 Vrútky, SK umývanie vozidiel Doprava 136.80 
21.01.2020 20200081 zmluva OMK/721/19 RANDOX, s.r.o.  35743816 Vilová 2, 85101 Bratislava, SK OMK-Immunoassay Speciality Vy. 324.08 
21.01.2020 20200082 pozvánka na školenie APUEN AKADÉMIA s.r.o.  48282413 Zámocká 8, 81101 Bratislava, SK konferencia VO, účasť 3.os. OVO 850.15 
21.01.2020 20200083 zmluva Z2019548 BD BAMED s.r.o.  35863170 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK materiál zdrav. Loj. 692.75 
21.01.2020 20200084 2192490 POLYMED medical SK, s.r.o.  36365785 Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK materiál - masky zdrav. Na. 420.00 
21.01.2020 20200085 2192549 Mixxer Medical s.r.o.  36380725 Kollárova 49, 03601 Martin, SK INV-stoličková váha Na. 1884.00 
21.01.2020 20200086 2192580 Mixxer Medical s.r.o.  36380725 Kollárova 49, 03601 Martin, SK materiál - kliešte na nechty Na. 100.00 
21.01.2020 20200087 2192452 VITAMED.SK s.r.o.  45487090 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK materiál - zdravot. podložky Na. 889.98 
21.01.2020 20200088 2192321 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.  46378979 Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK materiál - filter Na. 49.20 
21.01.2020 20200089 2192559 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK materiál - vod. poštoľ Na. 999.00 
21.01.2020 20200090 2200032 BD BAMED s.r.o.  35863170 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK materiál zdravot. Na. 777.96 
21.01.2020 20200091 2192493 AJ Produkty a.s.  36268518 Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 82001 Bratislava, SK materiál - totož.s fa. 66/2020 13,56 EUR 0.00 
21.01.2020 20200093 2200051 Richard Lacko  34382003 P.O.Hviezdoslava 19/2, 03601 Martin, SK marteriál - obal na chorobopis Bo. 312.00 
21.01.2020 20200094 2200043 INTERTEC s.r.o.  00692972 Hronská 6, 97401 Banská Bystrica, SK materiál - Hydrogen Bo. 129.48 
21.01.2020 20200095 2200048 Ecolab s.r.o. Praha  46995935 Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, CZ materiál - ČR - mikroutierka Na. 2106.00 
21.01.2020 20200096 2190469 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK inštalovanie rozhlasu na pac. izbách Nov. 814.50 
21.01.2020 20200097 2190327 PROMOS s.r.o.  34130730 Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK montáž diaľ.ovládania dverí Nov. 819.19 
21.01.2020 20200107 2191830 EuDent, s.r.o.  30997399 Švermova 1/1601, 91101 Trenčín, SK INV Black-lupové okuliare 3972.00 
21.01.2020 202006514 3585291/2019 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 1075.69