Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
04.08.2022 202213864 4458290 ATANI, s.r.o.  31381481 Kopčianska 65, 85101 Bratislava, SK LIEKY 1663.20 05.08.2022 
04.08.2022 202213865 4462526 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ŠZM 3085.50 05.08.2022 
04.08.2022 202213866 4465091 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 1097.54 05.08.2022 
04.08.2022 202230026 2221457 QEX, a.s.  00587257 Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK PČ-ramená závory - parkovací systém Pr. 328.80 05.08.2022 
03.08.2022 20222767 dohoda D/99/22/06/01, BFF Central Europe s.r.o.  44414315 Mostová 2, 81102 Bratislava, SK EX 154EX 95/22-30, EX 154EX 241/22-20 108.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222769 2221325 RADIX MEDICAL spol. s r. o.  53718879 Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK INV Ohrevná miska s držiakom 2458.50 05.08.2022 
03.08.2022 20222770 KZ č. 469/2022 WEGA - MS spol. s r.o.  30998328 Pálenická 601, 92221 Moravany, SK INV Ultrazvukový prístroj 52560.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222771 KZ č. 470/2022 WEGA - MS spol. s r.o.  30998328 Pálenická 601, 92221 Moravany, SK INV Ultrazvukový prístroj 53400.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222772 Zmluva TMS-2022-80-8x5 zo TatraMed Software s. r. o.  47025328 Líščie údolie 9, 84104 Bratislava, SK OI-služby TomoCon miniPACS 1918.80 05.08.2022 
03.08.2022 20222773 Zmluva o zabezpečení činn BOZiPo-SK, Martin  36735795 Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK bezpečnotechnické služby 7/2022 Fu. 600.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222774 Zmluva o zabezpečení nčin Hvizdák Miroslav, Necpaly  44952112 Necpaly 236, 03812 Necpaly, SK činnosť technika požiar. ochrany 7/2022 Fu. 550.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222775 2220810 Slovenský metrologický ústav Bratislava  30810701 Karloveská 63, 84255 Bratislava, SK OMK-overenie meradla 2189.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222776 2220869 ČECHOVO SK, s.r.o.  51017156 Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK materiál - stôl, lehátko Na. 1464.37 05.08.2022 
03.08.2022 20222777 2221417 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 450.00 05.08.2022 
03.08.2022 20222778 Z: 1070/2018 Linde Gas s.r.o.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - CONOXIA, ADR Bo. 3448.15 05.08.2022 
03.08.2022 20222779 4220105 LAMRON s.r.o.  51636077 J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK potraviny 2175.96 05.08.2022 
03.08.2022 20222780 4220101 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 1219.07 05.08.2022 
03.08.2022 20222781 4220099 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 920.31 05.08.2022 
03.08.2022 20222782 4220101 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 5069.50 05.08.2022 
03.08.2022 20222783 4220096 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 947.11 05.08.2022 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.