Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
21.01.2020 202006515 3591437/2019 BIOHEM, spol. s r.o.  31442617 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK DIAGNOSTIKÁ 737.00 
21.01.2020 202006516 3585287/2019 DISPOLAB, Žilina s.r.o.  31625746 Gabajova 11, 01001 Žilina, SK LIEKY 117.00 
21.01.2020 202006517 3594431/2019 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 7.28 
21.01.2020 202006518 3580927/2019 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK LIEKY 101.04 
21.01.2020 202006519 3593964/2019 Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK LIEKY 2644.46 
21.01.2020 202006520 3591953/2019 PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s.  34142941 Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK LIEKY 4765.77 
21.01.2020 202006521 3587839/2019 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK ŠZM 38.72 
21.01.2020 202006522 3587839/2019 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK LIEKY 969.98 
21.01.2020 202006523 3572404/2019 LUMATEC, s.r.o.  45436410 Hargašova 12, 84106 Bratislava, SK LIEKY 1523.39 
21.01.2020 202006524  MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK LIEKY D k 6510/2019 -42.79 
21.01.2020 202006525 ZL/861/2019 Teleflex Medical, s.r.o.  34137921 Valová 49, 92101 Piešťany, SK ŠZM 408.00 
21.01.2020 202006526 Z/70/2020 Lohmann & Rauscher, s.r.o.  31347827 Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK ŠZM 2081.32 
21.01.2020 202006527 Z/86/2020 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK ŠZM 488.88 
21.01.2020 202006528 ZL/28/2020 Teleflex Medical, s.r.o.  34137921 Valová 49, 92101 Piešťany, SK ŠZM 93.60 
21.01.2020 202006529 21216/R GlobalMed a.s.  46630759 Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK ŠZM 2706.00 
21.01.2020 202006530 21186/R GlobalMed a.s.  46630759 Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK ŠZM 2706.00 
21.01.2020 202006531 21241/R GlobalMed a.s.  46630759 Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK ŠZM 2904.00 
21.01.2020 202006532 21270/R GlobalMed a.s.  46630759 Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK ŠZM 2706.00 
21.01.2020 202006533 21224/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 266.51 
21.01.2020 202006534 21223/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 135.50