Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
24.06.2020 20202040 2201079 MZ SLOVAKIA s.r.o.  34128557 Pražská 502/4, 04011 Košice - Západ, SK materiál zdravot. Na. 70.56 
24.06.2020 20202042 2201187 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK oprava dezinfektora Kol. 616.80 
24.06.2020 20202043 4200086 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK potraviny 1290.67 
24.06.2020 20202044  UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK potraviny -55.44 
24.06.2020 20202045 4200083 TURPEK, s.r.o.  45964661 Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK potraviny 1263.75 
24.06.2020 20202046 4200083 TURPEK, s.r.o.  45964661 Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK potraviny 432.34 
24.06.2020 20202047 4200075 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 73.12 
24.06.2020 20202048 4200075 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 855.30 
24.06.2020 20202049 4200078 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 731.43 
24.06.2020 20202050 4200074, 4200076 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 1995.90 
24.06.2020 20202051 4200077 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 551.45 
24.06.2020 20202052 4200074, 4200076 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 2333.17 
24.06.2020 20202053 4200075 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 1664.14 
24.06.2020 20202054 4200078 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 3697.63 
24.06.2020 20202055 4200077 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 1021.99 
24.06.2020 20202056 4200080 Fatra TIP, s.r.o.  36412741 Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK potraviny 253.00 
24.06.2020 202011825 22889/2020/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 371.39 
24.06.2020 202011826 22897/2020/R ELU Medical s.r.o.  36741469 Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK ŠZM 5079.00 
24.06.2020 202011827 Z/599/2020 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 439.83 
24.06.2020 202011828 Z/284/2020 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 362.90