Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
02.09.2021 202113876 27089-O-2021 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 33.41 
02.09.2021 202113877 4130545-2021 VIDRA a spol. s.r.o.  31589561 Štrková 8, 01196 Žilina, SK LIEKY 267.00 
02.09.2021 202113878 4129719-2021 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov, SK LIEKY 7837.44 
02.09.2021 202140815 VL/12641/21 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK Verejná lekáreň 119.19 
02.09.2021 202140816 VL/12642/21 FERDINAND MENZL, lek.technika TRNAVA  00588415 Lomonosovova 6, 91708 Trnava, SK Verejná lekáreň 17.23 
02.09.2021 202140817 1744076,1744181,2320985 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK Verejná lekáreň 11098.85 
31.08.2021 20213027 2210834 Humanffy, s.r.o.  52583180 Bosáková 7, 85104 Bratislava, SK Kurz SJ - p.Samborská OĽZ 480.00 
31.08.2021 20213028 zmluva CRZ 5772173 Miroslav Ondruš, Martin  46139583 P.V.Rovnianka 5296/16, 03601 Martin, SK technik požiarnej ochrany 5-8/2021 Fu. 900.00 
31.08.2021 20213029 zmluva o výkone činnosti BEXPO s.r.o.  51463440 P. Mudroňa 606/36, 03601 Martin, SK bezpečnotechnická služba 30.5.-30.8.21 Fu 1440.00 
31.08.2021 20213030 2211589 ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.  36424846 Jilemnického 4, 03601 Martin, SK materiál kovo Mat. 779.68 
31.08.2021 20213031 2211486 IDSYS, s.r.o.  47182024 Mlynská 2238, 93401 Levice, SK materiál - etikety Bo. 452.40 
31.08.2021 20213032 2211548 JUMICOL s.r.o.  36783943 Bytčická 89, 01009 Žilina, SK materiál - misky a viečka Na. 406.84 
31.08.2021 20213033 2211558 Siemens Healthcare s.r.o.  48146676 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK údržba zdravotech. Pat. 798.88 
31.08.2021 20213034 2211542 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 323.52 
31.08.2021 20213035 2211405 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK údržba zdravotech. Pat. 543.36 
31.08.2021 20213036 zmluva 590/2020 CONTAINEX,  IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A prenájom kontajnera Pr. 81.00 
31.08.2021 20213037 zmluva 77/2021 CONTAINEX,  IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A prenájom kontajnera Pr. 270.00 
31.08.2021 20213038 zmluva 540/2020 CONTAINEX,  IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A prenájom kontajnera Pr. 90.00 
31.08.2021 20213039 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK vykonanie odbornej skúšky Mar. 384.00 
31.08.2021 20213040 P4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK oprava výťahu Mar. 32.42