Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
26.01.2023 202306812 32170-r EUROMEDICAL s.r.o. ČR  41192923 Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ šzm ČR 157.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306813 32177-r ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK šzm 67.99 27.01.2023 
26.01.2023 202306814 32176-r EUROMEDICAL s.r.o. ČR  41192923 Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ šzm ČR 157.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306815 32175-r ADYTON medical devices SK s.r.o.  45849765 Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK šzm 735.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306816 4624880 MEDISTA, spol. s r.o.  60199865 Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, CZ diagnostiká ČR 943.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306817 32178-r InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 1382.26 27.01.2023 
26.01.2023 202306818 32179-r InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 555.79 27.01.2023 
26.01.2023 202306819 32174-r InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 1373.50 27.01.2023 
26.01.2023 202306820 32171-r InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 531.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306821 4627186 CEEMED s.r.o.  45730661 Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK diagnostiká 3146.00 27.01.2023 
26.01.2023 202306822 ,4624907 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK diagnostiká 354.53 27.01.2023 
26.01.2023 202306823 4627195 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK diagnostiká 296.16 27.01.2023 
26.01.2023 202306824 4627195 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK diagnostiká 7118.85 27.01.2023 
26.01.2023 202306825 4622578 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK diagnostiká 3061.30 27.01.2023 
26.01.2023 202306826 4605964 BD BAMED s.r.o.  35863170 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK šzm 706.92 27.01.2023 
26.01.2023 202306827 4604480 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK šzm 3.60 27.01.2023 
26.01.2023 202306828 4562309 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK diagnostiká 65.19 27.01.2023 
26.01.2023 202306829 4622579 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.  35683546 Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK diagnostiká 1844.90 27.01.2023 
26.01.2023 202306830 32185-o Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK zhm 726.74 27.01.2023 
26.01.2023 202306831 32184-o Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK zhm 1016.52 27.01.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.