Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
18.03.2020 202008653 Z/284/20 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 2005.57 
18.03.2020 202008654 Z/121/20 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 9798.32 
18.03.2020 202008655 Z/284/20 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK ŠZM 235.87 
18.03.2020 202008656 Z/283/20 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK ŠZM 1279.86 
18.03.2020 202008657 N/207/20 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 256.00 
18.03.2020 202008658 N/212/20 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 133.62 
18.03.2020 202008659 Z/283/20 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK ŠZM 4234.72 
18.03.2020 202008660 ZL/291/20 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ZHM 1475.00 
18.03.2020 202008661 ZL/291/20 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 1155.00 
18.03.2020 202008662 Z/304/20 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK ŠZM 356.40 
18.03.2020 202008663 ZL/291/20 InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ZHM 1475.00 
18.03.2020 202008664 Z/308/20 KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s.  35789433 Diaľničná cesta 21, 90301 Senec, SK ŠZM 2036.16 
18.03.2020 202008665 ZL/292/20 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK ŠZM 1282.20 
18.03.2020 202008666 21942/R MEDICAL GROUP SK a.s.  31708030 Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK ŠZM 163.00 
18.03.2020 202008667 21987/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 96.43 
18.03.2020 202008668 21983/R UNOTECH, spol. s r.o.  31424562 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK ŠZM 289.00 
18.03.2020 202008669 21988/R InterMedical Plus s.r.o.  50085999 , 94901 Nitra, SK ŠZM 848.00 
18.03.2020 202008670 12/20 DYNEX Servis, spol. s r.o.  36030848 Gaštanová 10, 97401 Banská Bystrica, SK DIAGNOSTIKÁ 2419.62 
18.03.2020 202008671 102/20 Hermes LabSystems, s.r.o.  35693487 Pôchovská 12, 83106 Bratislava, SK DIAGNOSTIKÁ 61.60 
18.03.2020 202008672 134/20 CEEMED s.r.o.  45730661 Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK DIAGNOSTIKÁ 913.00