Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2910239-lekzhm2646.8031.01.2018JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Paula Hurajtová
2909202-lekšzm32789.7131.01.2018SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o.L.DÉRERA83101BRATISLAVA31385265Marta Blážičková
2909224-lekšzm14575.4231.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Marta Blážičková
2180228760.7431.01.2018TIMED s. r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava602175Zuzana Vaslíková
2909277-lekzhm13049.9931.01.2018CARDIOSERVICE s.r.o.Plynárenská821 0Bratislava47393939Monika Pavlová
2907938-lekšzm190.0030.01.2018INTRAVENA s.r.o.P.P.BOX 56, Levočská08001Prešov31717802Marta Blážičková
21802201605.3230.01.2018ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom36638404Zuzana Vaslíková
2909051-leklieky6595.2830.01.2018MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2180214Odvodnenie priestoru pri Grossmanovom dome–havária2380.0030.01.2018KPL - Boris KapalaZáborského 10/33601Martin40992233Zuzana Vaslíková
2907946-lekšzm61.2030.01.2018DAHLHAUSEN SK s.r.o.Juraja Kréna91501Nové Mesto nad Váhom36313564Marta Blážičková
41800194806.3030.01.2018Fatra TIP, s.r.o.Košúty II. - Priemyselná zóna3601Martin36412741Zuzana Vaslíková
2907954-lekšzm1008.0030.01.2018A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.Podháj97105Banská Bystrica44792301Marta Blážičková
2907962-lekšzm178.2030.01.2018CS Medical s.r.o.Sabinovská82102Bratislava47825910Marta Blážičková
21802211091.1030.01.2018Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
218022586.4030.01.2018SEQR - MED, s.r.o.B.Nemcovej 498601Fiľakovo31598684Zuzana Vaslíková
2908183-lekšzm98.3430.01.2018DISPOMED, s.r.o.Cesta pod Hradovou04001Košice31684432Monika Pavlová
2908250-lekšzm1093.1030.01.2018VIDRA A SPOL.s.r.o.Štrkova01196Žilina31589561Marta Blážičková
2908317-lekzhm482.7430.01.2018MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o.Karadžičova82108Bratislava46410759Paula Hurajtová
2907922-lekšzm124.2030.01.2018MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
2908409-lekzhm390.0030.01.2018MEDIS NITRA,s.r.o.Pri Dobrotke94901NITRA- Dražovce36531774Paula Hurajtová