Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2901064-leklieky74.2522.01.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2180145777.6022.01.2018ČECHOVO SK, s.r.o.Uzovce 268266Uzovce51017156Zuzana Vaslíková
2180136430.8022.01.2018PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2180142219.2222.01.2018Medin Slovensko, s. r. o.Obchodná 30392201Bašovce46540873Zuzana Vaslíková
2180123TI - posúdenie PD bleskozvodu KHaT140.4022.01.2018Technická inšpekcia a.s.Trnavská cesta 5682101Bratislava36653004Zuzana Vaslíková
2180130oprava sonosite900.0022.01.2018A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.Podháj 3197405Banská Bystrica44792301Zuzana Vaslíková
2180137616.0822.01.2018Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2899514-lekšzm2341.9919.01.2018LOHMANN-RAUSCHER s.r.o.Jarošová83103Bratislava31347827Marta Blážičková
2898476-leklieky23969.5019.01.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2898456-lekdiagnostiká234.3019.01.2018Diagnostica,a.s. PrahaZa Tratí196 0Praha 927929817Katarína Sidorová
2180117Oprava odkaľovania na kompresore 350.9419.01.2018Atlas Copco s. r. o.Elektrárenská 483104Bratislava36289833Zuzana Vaslíková
2899462-leklieky500.0219.01.2018Jana Vlachynská
2899611-lekdiagnostiká1282.6019.01.2018BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Jana Vlachynská
2898699-lekšzm93.5019.01.2018TELEFLEX Medical,s.r.o.(ARROW)Valová92101Piešťany34137921Paula Hurajtová
2899502-lekzhm320.0019.01.2018MARTIKAN01802Dolná Maríková22855530Paula Hurajtová
41800121342.3219.01.2018INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2898462-lekdiagnostiká27.0919.01.2018Ecoli s.r.o. BratislavaStudenohorská841 0BRATISLAVA35815906Katarína Sidorová
41800131690.5219.01.2018INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2899153-lekšzm902.0019.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Paula Hurajtová
2899519-lekšzm1410.2419.01.2018KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKONa pántoch83106Bratislava35789433Marta Blážičková