Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2230347materiál na údržbu816.5028.02.2023ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.Zvolenská 4011/2903601Martin 36424846Zuzana Vaslíková
4667916-leklieky1465.2028.02.2023ATANI s.r.o.Kopčianska85101Bratislava31381481Katarína Sidorová
2230339Oprava operačnej lampy950.4028.02.2023Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava 50197975Zuzana Vaslíková
123001423.8828.02.2023D.Trust Certifikačná Autorita,Plynárenská 7/C82109Bratislava 35840005Zuzana Vaslíková
2230341slamky, lyzicky, tegliky, gumicky, pohare616.3128.02.2023JUMICOL s.r.o.Bytčická 8901009Žilina 36783943Zuzana Vaslíková
4667706-leklieky60250.0428.02.2023MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
4668195-leklieky7346.5528.02.2023BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Katarína Sidorová
2230342elektromateriál1056.1828.02.2023BKL elektro MT, s.r.o.Ul. pri Turci 2403601Martin 50605640Zuzana Vaslíková
2230348Úpravy chodby a nepredvídané práce na hyg. zariad.8239.6428.02.2023SERVIS building, s.r.o.Robotnícka 7029/1A03601Martin 51629828Zuzana Vaslíková
4667352-leklieky326.4728.02.2023UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Katarína Sidorová
2230340Oprava operačného mikroskopu600.0028.02.2023Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.Račianska 12481/77/A83102Bratislava 46095969Zuzana Vaslíková
4667930-lekzhm1875.0028.02.2023B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Beáta Kopčeková
2230344Servis a údržba zariadenia na úpravu vody993.6028.02.2023Ján Kysel st. a spol. UPMaRT KWatsonova 5704001Košice 11992247Zuzana Vaslíková
4667893-leklieky4539.0028.02.2023MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
4668261-leklieky26512.8028.02.2023MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
22303501840.8028.02.2023Artspect spol. s r. o.Rybničná 4083106Bratislava 47760265Zuzana Vaslíková
4667400-leklieky24745.2828.02.2023MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2230345216.6828.02.2023Medin Slovensko, s. r. o.Obchodná 30392201Bašovce 46540873Zuzana Vaslíková
4668099-leklieky43.4728.02.2023BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Katarína Sidorová
2230343dod. a montáž rackovej skrine a držiaka monitotoru315.6028.02.2023Igor Holík - MARTINALARMŠtúrova 1740/2603852Sučany 14189364Zuzana Vaslíková