Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2823857-leklieky621.2426.10.2017Jana Vlachynská
41701521617.0026.10.2017NORMÁL s.r.o.Sučianska cesta 313608Martin31593402Zuzana Vaslíková
2823313-leklieky4032.9626.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2823562-lekdiagnostiká319.2026.10.2017ECOMEDDlhá ulica 95 P.P.7010 0Žilina 9 Bytčica11943254Katarína Sidorová
2171675papier kanc.1042.8026.10.2017ŠEVT a.s.Plynárenská 682109Bratislava31331131Zuzana Vaslíková
41701501337.0026.10.2017INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2822986-lekzhm1450.0026.10.2017CARDIOSERVICE s.r.o.Plynárenská821 0Bratislava47393939Marta Blážičková
2823390-lekzhm884.0026.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2824074-leklieky108.5226.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Jana Vlachynská
2822978-lekzhm2900.0026.10.2017JUPI- Ing. JURAJ PISCHOrenburská97401Banská Bystrica17911460Marta Blážičková
2823321-leklieky6489.7826.10.2017MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Ľubomíra Vyšinská
2823827-leklieky274.8026.10.2017FRESENIUS Medical Care s.r.o.Teplická92101Piešťany31412971Ľubomíra Vyšinská
2823008-lekšzm330.0026.10.2017MedSynthesis s.r.o.Bratislavská cesta94501Komárno47547243Marta Blážičková
2823476-leklieky783.2026.10.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Pavol Slašťan
2171726Kontrola kanalizácie kamerovým systémom 200.0026.10.2017Profit,vodoinšt.práceValča 2703835Valča37137841Zuzana Vaslíková
4170157941.6026.10.2017Intravena s.r.o.Levočská 98001Prešov31717802Zuzana Vaslíková
2171724oprava FullHD kamerovej jednotky2672.0026.10.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2822985-lekzhm3625.0026.10.2017A care,s.r.o.Sládkovičova 1092101PIESTANY35724609Marta Blážičková
2823327-leklieky1500.7326.10.2017MEDIC INTERNATIONAL S.R.O.Desiata ul.831 0BratislavaĽubomíra Vyšinská
41701515164.6826.10.2017Fatra TIP, s.r.o.Košúty II. - Priemyselná zóna3601Martin36412741Zuzana Vaslíková