Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2180142219.2222.01.2018Medin Slovensko, s. r. o.Obchodná 30392201Bašovce46540873Zuzana Vaslíková
2180123TI - posúdenie PD bleskozvodu KHaT140.4022.01.2018Technická inšpekcia a.s.Trnavská cesta 5682101Bratislava36653004Zuzana Vaslíková
2180129573.2422.01.2018MZ SLOVAKIA s.r.o.Krajinská cesta 992101Piešťany34128557Zuzana Vaslíková
2900134-leklieky1266.5422.01.2018UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Pavol Slašťan
2180125756.0022.01.2018CHIRANA Medical, a.s.Nam.Dr.Alberta Schweitzera 19491601Stará Turá36322300Zuzana Vaslíková
2180145777.6022.01.2018ČECHOVO SK, s.r.o.Uzovce 268266Uzovce51017156Zuzana Vaslíková
2180131673.2022.01.2018Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2180130oprava sonosite900.0022.01.2018A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.Podháj 3197405Banská Bystrica44792301Zuzana Vaslíková
2180127oprava anest.pr. Venar600.0022.01.2018Miroslav Ušiak MEDIVENTLánska 934/231701Považská Bystrica43482848Zuzana Vaslíková
2899869-lekdiagnostiká86.4222.01.2018ČADERSKÝ-ENVITEK spol. s. r. oBednářova619 0Brno60704331Katarína Sidorová
2900538-lekdiagnostiká2930.4022.01.2018IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Katarína Sidorová
218014148.0022.01.2018POLYMED medical SK, s.r.o.Zámocká 3081101Bratislava36365785Zuzana Vaslíková
2901106-lekšzm1475.0022.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová
2180144833.7022.01.2018R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
21801391246.7822.01.2018DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.Ľ.Podjavorinskej 258005Prešov31676936Zuzana Vaslíková
2180134432.0022.01.2018TIMED s. r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava602175Zuzana Vaslíková
2900233-lekšzm1308.2222.01.2018BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Monika Pavlová
2900772-lekšzm1475.0022.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová
2180124Montáž ochr. prvkov vonk. steny urgen. príijmu702.1222.01.2018INVISTA Craft. s.r.o.4.května 87075501Vsetín47973749Zuzana Vaslíková
2180132666.0422.01.2018K+M MEDIA s.r.o.Čierne 942313Čierne44879806Zuzana Vaslíková