Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2962675-lekšzm749.5528.03.2018VIDRA A SPOL.s.r.o.Štrkova01196Žilina31589561Paula Hurajtová
2962907-lekšzm9876.8028.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Paula Hurajtová
2180666 Montáž 2 ks krytov rohov v oper. sále UK p. 8-394.8028.03.2018INVISTA Craft. s.r.o.4.května 87075501Vsetín47973749Zuzana Vaslíková
2962819-lekšzm820.2728.03.2018Poľnohosp. družstvo RadošinkaNitrianska956 0Veľké Ripňany00205851Marta Blážičková
2962916-lekšzm948.0028.03.2018European Medical DistributionSvatoplukova82108Bratislava44378726Paula Hurajtová
2962832-lekšzm13995.2628.03.2018LOHMANN-RAUSCHER s.r.o.Jarošová83103Bratislava31347827Marta Blážičková
2962925-lekšzm614.7528.03.2018PERFECT DISTRIBUTION a.s.KOCOVCE 24491631KOCOVCE47719150Paula Hurajtová
2180671344.5028.03.2018DIGIMAT, s.r.o.V.P.Tótha 56/43601Martin31622381Zuzana Vaslíková
2962846-lekšzm344.9428.03.2018DISPOLAB Žilina, s.r.o.Gabajova010 0Žilina31625746Marta Blážičková
2963273-lekzhm1499.9528.03.2018JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Paula Hurajtová
2962855-lekšzm12.0028.03.2018STERIPAK s.r.o. BRATISLAVASekurisova84102Bratislava35800437Marta Blážičková
2963426-leklieky749.8428.03.2018UNIMED spol.s r.o.Oriešková82105Bratislava17312752Ľubomíra Vyšinská
2962860-lekšzm233.4228.03.2018EUROLAB LAMBDA, a.s.T.Milkina917 0Trnava35869429Marta Blážičková
41800517208.1528.03.2018INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2963620-lekšzm8584.9428.03.2018DINA-HITEX SK SPOL.SR.O.MUDr. A. Churu91101Trenčín36352446Monika Pavlová
2962872-lekšzm94.8228.03.2018PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Marta Blážičková
2963816-lekšzm1416.1628.03.2018HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Monika Pavlová
2962887-lekšzm74.1828.03.2018Medicontur CZ s.r.o.Gajdošova61500Brno-Židanice02400758Paula Hurajtová
2962488-lekšzm4101.3628.03.2018JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2962895-lekšzm373.5028.03.2018PULI medical s.r.o.Nádražná90028Ivanka pri Dunaji31344399Paula Hurajtová