Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2900538-lekdiagnostiká2930.4022.01.2018IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Katarína Sidorová
2901106-lekšzm1475.0022.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová
2900233-lekšzm1308.2222.01.2018BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Monika Pavlová
2900772-lekšzm1475.0022.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová
21801401156.8022.01.2018Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom46378979Zuzana Vaslíková
2180146173.0022.01.2018Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2900131-leklieky4120.0422.01.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2180145777.6022.01.2018ČECHOVO SK, s.r.o.Uzovce 268266Uzovce51017156Zuzana Vaslíková
2901064-leklieky74.2522.01.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2180142219.2222.01.2018Medin Slovensko, s. r. o.Obchodná 30392201Bašovce46540873Zuzana Vaslíková
2180123TI - posúdenie PD bleskozvodu KHaT140.4022.01.2018Technická inšpekcia a.s.Trnavská cesta 5682101Bratislava36653004Zuzana Vaslíková
2180130oprava sonosite900.0022.01.2018A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.Podháj 3197405Banská Bystrica44792301Zuzana Vaslíková
2180137616.0822.01.2018Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2180136430.8022.01.2018PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2180131673.2022.01.2018Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2180129573.2422.01.2018MZ SLOVAKIA s.r.o.Krajinská cesta 992101Piešťany34128557Zuzana Vaslíková
2900027-lekšzm1000.0322.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová
2900538-lekdiagnostiká2930.4022.01.2018BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
2180125756.0022.01.2018CHIRANA Medical, a.s.Nam.Dr.Alberta Schweitzera 19491601Stará Turá36322300Zuzana Vaslíková
21801221167.0022.01.2018BLOCO, s.r.o.Hôrky 633/36C3843Kláštor pod Znievom46292306Zuzana Vaslíková