Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2180136430.8022.01.2018PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2900797-lekšzm183.2622.01.2018TELEFLEX Medical,s.r.o.(ARROW)Valová92101Piešťany34137921Monika Pavlová
2180131673.2022.01.2018Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2180129573.2422.01.2018MZ SLOVAKIA s.r.o.Krajinská cesta 992101Piešťany34128557Zuzana Vaslíková
2180145777.6022.01.2018ČECHOVO SK, s.r.o.Uzovce 268266Uzovce51017156Zuzana Vaslíková
2180125756.0022.01.2018CHIRANA Medical, a.s.Nam.Dr.Alberta Schweitzera 19491601Stará Turá36322300Zuzana Vaslíková
2900134-leklieky1266.5422.01.2018UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Pavol Slašťan
21801391246.7822.01.2018DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.Ľ.Podjavorinskej 258005Prešov31676936Zuzana Vaslíková
2180134432.0022.01.2018TIMED s. r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava602175Zuzana Vaslíková
2180127oprava anest.pr. Venar600.0022.01.2018Miroslav Ušiak MEDIVENTLánska 934/231701Považská Bystrica43482848Zuzana Vaslíková
218014148.0022.01.2018POLYMED medical SK, s.r.o.Zámocká 3081101Bratislava36365785Zuzana Vaslíková
2899869-lekdiagnostiká86.4222.01.2018ČADERSKÝ-ENVITEK spol. s. r. oBednářova619 0Brno60704331Katarína Sidorová
2900538-lekdiagnostiká2930.4022.01.2018IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Katarína Sidorová
2180130oprava sonosite900.0022.01.2018A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.Podháj 3197405Banská Bystrica44792301Zuzana Vaslíková
2180144833.7022.01.2018R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2901106-lekšzm1475.0022.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová
2180120Ukotvenie na značku 40.0022.01.2018Hakom s.r.o.Československej armády 183601Martin36000124Zuzana Vaslíková
2900233-lekšzm1308.2222.01.2018BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Monika Pavlová
2180124Montáž ochr. prvkov vonk. steny urgen. príijmu702.1222.01.2018INVISTA Craft. s.r.o.4.května 87075501Vsetín47973749Zuzana Vaslíková
2900772-lekšzm1475.0022.01.2018INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Monika Pavlová