Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2947845-leklieky408.6420.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Jana Vlachynská
2954845-lekzhm4296.7220.03.2018MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o.Karadžičova82108Bratislava46410759Paula Hurajtová
2955366-leklieky3666.7520.03.2018B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Pavol Slašťan
2954164-lekdiagnostiká370.6520.03.2018BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Katarína Sidorová
2954489-lekšzm330.0020.03.2018MedSynthesis s.r.o.Bratislavská cesta94501Komárno47547243Paula Hurajtová
2954401-leklieky40404.1220.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2955226-lekšzm22.8020.03.2018TELEFLEX Medical,s.r.o.(ARROW)Valová92101Piešťany34137921Paula Hurajtová
2180608validácia analyzátora Techno200.0020.03.2018EUREX MEDICA, s.r.o.Republiky č.211001Žilina36392944Zuzana Vaslíková
2180613oprava dial.prístroja490.0020.03.2018Fresenius Medical Care SlovensTeplická 9992101Piešťany31412971Zuzana Vaslíková
2954166-lekdiagnostiká374.3920.03.2018BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o.Drobného841 0BRATISLAVA35849258Katarína Sidorová
2954194-lekdiagnostiká2211.0020.03.2018BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Jana Vlachynská
2954827-leklieky2131.2820.03.2018MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2955365-leklieky6770.4220.03.2018BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Pavol Slašťan
2954163-lekdiagnostiká1705.6420.03.2018Diagnostica,a.s. PrahaZa Tratí196 0Praha 927929817Katarína Sidorová
2180599356.4019.03.2018Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2953062-leklieky9047.2219.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2953996-lekzhm298.0019.03.2018MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova040 0Košice31708030Paula Hurajtová
2180607784.3819.03.2018R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2954227-lekzhm850.0019.03.2018Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Paula Hurajtová
2180602956.3319.03.2018Medpin s.r.o. BratislavaWolkrova 285101Bratislava35849193Zuzana Vaslíková