Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2171655754.8010.10.2017CHIRANA Medical, a.s.Nam.Dr.Alberta Schweitzera 19491601Stará Turá36322300Zuzana Vaslíková
21716461006.2110.10.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2807206-leklieky3374.7210.10.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
2807942-leklieky25.2010.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2808437-lekšzm3723.0810.10.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Marta Blážičková
2171650952.5610.10.2017MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2807235-lekzhm7099.9710.10.2017Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Marta Blážičková
2808094-lekzhm350.0410.10.2017PHARMA GROUP s.r.o.SNP90873Veľké Leváre31320911Marta Blážičková
2171648480.0010.10.2017CEIT Biomedical Engineering, sTolstého 34001Košice45329818Zuzana Vaslíková
2807224-lekšzm27.5010.10.2017UNOMED s.r.o.Zlatovská91105Trenčín00612791Marta Blážičková
2807950-lekzhm522.0010.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
21716451110.1510.10.2017Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava50197975Zuzana Vaslíková
2807332-leklieky5797.9910.10.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2808435-lekzhm478.5010.10.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Marta Blážičková
21716531195.2010.10.2017Martin Drozdi - MDPríbovce 1033842Príbovce35072504Zuzana Vaslíková
2171643237.4510.10.2017VIDRA a spol. s.r.o.Štrková 81196Žilina31589561Zuzana Vaslíková
2807233-lekzhm222.0010.10.2017MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o.Karadžičova82108Bratislava46410759Marta Blážičková
2805881-lekdiagnostiká4267.9209.10.2017BAYER S.R.O.Einsteinova 25, Digital Park II851 0Bratislava35759143Katarína Sidorová
2171638Realizačná PD Onkocentrum5200.0009.10.2017Ing. Tomáš IgnačákM.Uhera 5730/143601Martin45268240Zuzana Vaslíková
2806720-leklieky143.8009.10.2017VIDRA A SPOL.s.r.o.Štrkova01196Žilina31589561Jana Vlachynská