Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2880000-lekšzm155.7427.12.2017HOSPIMED SLOVAKIA s.r.o.Oremburská82106Bratislava31342311Marta Blážičková
2879254-leklieky9950.7227.12.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2880006-lekšzm288.7127.12.2017SARSTEDT spol. s r.o.Údernícka 1185101BRATISLAVA31359825Marta Blážičková
2879501-lekšzm449.9527.12.2017FLAVA Slovakia s.r.o.Palárikova03601MARTIN36370177Marta Blážičková
2880016-lekšzm2985.8727.12.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Marta Blážičková
2879529-lekšzm22223.5127.12.2017FRESENIUS Medical Care s.r.o.Teplická92101Piešťany31412971Marta Blážičková
2880025-lekšzm163.6827.12.2017STIRILAB s.r.o.Textilná034 0Ružomberok35853913Marta Blážičková
2879608-lekšzm380.2027.12.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
2880039-lekšzm37.6227.12.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Marta Blážičková
2879616-lekšzm5061.7227.12.2017ARID s.r.o.Júnová83101Bratislava31350836Marta Blážičková
2880298-lekšzm3.9527.12.2017PHARMA GROUP s.r.o.SNP90873Veľké Leváre31320911Marta Blážičková
2879624-lekšzm461.3427.12.2017BIO G, spol. s r.o.Elektrárenská831 0BRATISLAVA34123415Marta Blážičková
2879633-lekšzm1883.6127.12.2017ULTRAMED s.r.o.PRIEHRADKA96601HLINIK nad HRONOM36638404Marta Blážičková
2879641-lekšzm230.0027.12.2017MPTAX,s.r.o.Krčméryho038 2Mošovce46451269Marta Blážičková
2879997-lekšzm22.5327.12.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
2879433-lekšzm1244.6227.12.2017DISPOMED, s.r.o.Cesta pod Hradovou04001Košice31684432Marta Blážičková
2880012-lekšzm1424.3327.12.2017VIDRA A SPOL.s.r.o.Štrkova01196Žilina31589561Marta Blážičková
2879518-lekšzm538.7527.12.2017VITAMED.SK s.r.o.Žellova82108BRATISLAVA45487090Marta Blážičková
2880020-lekšzm1644.4427.12.2017KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKONa pántoch83106Bratislava35789433Marta Blážičková
2879605-lekšzm381.6027.12.2017RADIX spol. s.r.o.Kremnička97405Banská Bystrica00615803Marta Blážičková