Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2180563TaPCH - prenájom oxygenátor789.6013.03.2018MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2946702-leklieky4417.1012.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2947798-lekdiagnostiká56.8112.03.2018SOFTEL spol. s r.o.Mariánske námestie010 0Žilina692468Jana Vlachynská
2180537939.6012.03.2018Johnson Johnson, s.r.o.Karadžičova 1282108Bratislava31345182Zuzana Vaslíková
2180533oprava chl.boxu 3/432/134-mlieč.výrobky90.0012.03.2018Miroslav HOLUBJána Šimka 4497/63601Martin43603220Zuzana Vaslíková
2180558oprava videogastroskopu pentax450.0012.03.2018ASKIN Co., spol. s.r.o.Martinská 3182105Bratislava17323100Zuzana Vaslíková
2180556TaPCH - prenájom oxygenátor891.0012.03.2018BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
2945504-lekdiagnostiká1597.7512.03.2018IZOMEDACT spol.s r.o.Oravská821 0Bratislava31386555Katarína Sidorová
2947796-lekdiagnostiká4846.0512.03.2018IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Katarína Sidorová
2947984-lekšzm3973.4012.03.2018FRESENIUS Medical Care s.r.o.Teplická92101Piešťany31412971Monika Pavlová
2180557Revízia antist. PVC oper. sála UNM litotriptor72.0012.03.2018Ján Leštinský SERVIS ELEKTROTEValča 223835Valča43813003Zuzana Vaslíková
218054960.1612.03.2018PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2947295-lekdiagnostiká3947.9012.03.2018BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
2180550586.8212.03.2018ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom36638404Zuzana Vaslíková
2947819-lekzhm216.0012.03.2018MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Monika Pavlová
2180548871.2012.03.2018ImuMed Sk, s.r.o.S. Bíroša 6571401Bytča36683779Zuzana Vaslíková
2180553TaPCH - 129,54 - oxygenátor prenájom579.4912.03.2018MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2180546TaPCH - oxygenátor468,- €468.0012.03.2018Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2946701-leklieky403.4012.03.2018UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Pavol Slašťan
2180541242.4012.03.2018Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková