Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2151552: Objednávame si u Vás preklad do anglického jazyk19.5009.11.2015Michal Vongrej SHAMROCKThurzova 1/103601Martin37759540Zuzana Vaslíková
2151559648.0009.11.2015CHIRANA Medical, a.s.Nam.Dr.Alberta Schweitzera 19491601Stará Turá36322300Zuzana Vaslíková
2151607odborný deminár KAIM111.0009.11.2015Lekár, a.s. BratislavaDobšinského 1281105Bratislava35947349Zuzana Vaslíková
2151556zaťah. vrecia262.8009.11.2015Pavol Svrček UNI - JASRosina 3581322Rosina30478774Zuzana Vaslíková
215163648.8409.11.2015Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 4882109Bratislava31348262Zuzana Vaslíková
21515651143.0609.11.2015Med Partners a.s.Gorkého 581101Bratislava44851740Zuzana Vaslíková
2151560150.0009.11.2015PROMOS s.r.o.Vrbovská cesta 10292101Piešťany34130730Zuzana Vaslíková
2151564319.3809.11.2015MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2151548999.0006.11.2015Med Partners a.s.Gorkého 581101Bratislava44851740Zuzana Vaslíková
2151544Služba osobnej dozimetrie 11/2015352.4506.11.2015VF, s.r.o.M.R.Štefanika 91001Žilina31442552Zuzana Vaslíková
2151549opakované kuričské preskúšanie-Spaľovňa320.0006.11.2015REVIMONT - DG, s.r.o.Bystrička 1113804Bystrička36415103Zuzana Vaslíková
2151545montáž funkčných klimatizácií1199.0006.11.2015GreMi KLIMA, s.r.o.Kragujevská 91001Žilina36424676Zuzana Vaslíková
2151546979.2006.11.2015TransMedica s.r.o. BratislavaBárdošova 3383303Bratislava35843683Zuzana Vaslíková
2151547717.6006.11.2015BMT s.r.o. PiešťanyPod Párovcami 515992101Piešťany31444571Zuzana Vaslíková
2151536oprava operačnej lampy964.0005.11.2015Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2151538papier do rádiometra - KDAIM100.2705.11.2015Eurolab Lambda a.s.T.Milkina 291701Trnava35869429Zuzana Vaslíková
2151537pacient.náramok48.0005.11.2015IDSYS, s.r.o.Mlynská 223893401Levice47182024Zuzana Vaslíková
2151541Očná klinika - kazetový podhľad a osvetlenie1092.3605.11.2015Construction s.r.o.Nadlice 6495632Nadlice31106064Zuzana Vaslíková
2151535oprava digestora Ekostar220.0005.11.2015EKOKROK spol. s r.o.Dlhá 851009Žilina31590403Zuzana Vaslíková
11500841899.9205.11.2015XEROX LIMITED, o.z.Digital Park II, Einsteinova 2385101Bratislava30814677Zuzana Vaslíková