Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2161600gnome prevodníky s montážou 864.0030.09.2016QEX, a.s.Brnianska č.191105Trenčín 00587257Zuzana Vaslíková
2161597464.4030.09.2016Fresenius Kabi s.r.o., organizTomášikova 6483104Bratislava 35905671Zuzana Vaslíková
41601151564.6530.09.2016INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
41601148995.2030.09.2016BARTOŠEK s. r. o.Štefánikova 81002001Púchov 45663203Zuzana Vaslíková
2161598sklenárske práce100.0030.09.2016Ivan Janiga UNI GLASSKollárova 73/1045003601Martin 33577960Zuzana Vaslíková
2161599poštové poplatky október 2016 3000.0030.09.2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č.997599 36631124Zuzana Vaslíková
41601133866.0030.09.2016TURPEK, s.r.o.Na Bystričku 2521/3403601Martin 45964661Zuzana Vaslíková
2161782597.6030.09.2016Advokátska kancelária MrázovskMariánske námestie 201001Žilina 36855278Zuzana Vaslíková
2161672prístup na ASPI568.3230.09.2016Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 4882109Bratislava 31348262Zuzana Vaslíková
2161576oprava očného tonometra200.0029.09.2016ASKIN Co., spol. s.r.o.Martinská 3182105Bratislava 17323100Zuzana Vaslíková
216158234.8029.09.2016Homola s.r.o.Dlhé diely 1/1884104Bratislava 31325921Zuzana Vaslíková
2161580124.2029.09.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 4903601Martin 36380725Zuzana Vaslíková
2161578oprava kamerovej hlavy z lap. jednotky1200.0029.09.2016R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica 00615803Zuzana Vaslíková
216158197.0829.09.2016Bio G, spol. s r.o.Elektrárenská 1209283104Bratislava 34123415Zuzana Vaslíková
2161577835.9029.09.2016Med Partners a.s.Gorkého 581101Bratislava 44851740Zuzana Vaslíková
2161585402.5529.09.2016ČECHOVO, s.r.o.Námestie slobody 3908301Sabinov 46186484Zuzana Vaslíková
2161583887.2029.09.2016BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce 36260231Zuzana Vaslíková
2161623výroba inštruktážneho videa z udalosti ÚHPO s názv2800.0029.09.2016sunnet s.r.o.Kratinova 2347/4703608Martin 36399485Zuzana Vaslíková
2161574oprava tlakovej striekačky400.0029.09.2016TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cesta 6682102Bratislava 00680885Zuzana Vaslíková
2161573877.2029.09.2016KLIMAVENT s.r.o.Kragujevská 39801001Žilina 36609820Zuzana Vaslíková