Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2141064LPR - Chir.kl.2000.0010.07.2014R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2141062horiz.žalúzie pre 4/1 JIS a stáž.miest.4/3 nový P706.0009.07.2014Stanislav FrancúzD. Makovického 123601Martin41525531Zuzana Vaslíková
2141063tlačivá3000.0009.07.2014Jaroslav Vasičko JV tlačiareňValkovce 649042Valkovce35245590Zuzana Vaslíková
1140054841.0109.07.2014ROVEX Trading s.r.o.Zelená 10616/33601Martin47535024Zuzana Vaslíková
2141061plienky384.6309.07.2014HARTMANN - RICO spol. s r.o.Einsteinova 2485101Bratislava31351361Zuzana Vaslíková
2141059nadlimit n-ETÚ pre Urol. kl.997.9908.07.2014VIVAX Pharmaceuticals s.r.o.Moyzesova 868/671701Považská Bystrica36006521Zuzana Vaslíková
2141057logo - novor.168.0008.07.2014JANOLI-Ing. Ján ČechUzovce 548266Uzovce30611172Zuzana Vaslíková
21410531022.2808.07.2014Med Partners a.s.Hurbanovo nám. 181106Bratislava44851740Zuzana Vaslíková
2141052oprava podlahy na KDaD4299.6408.07.2014BRAMAPO s.r.o. MartinAmbra Pietra 404/333601Martin36776785Zuzana Vaslíková
2141056prádlo - novor.1163.1008.07.2014JANOLI-Ing. Ján ČechUzovce 548266Uzovce30611172Zuzana Vaslíková
2141060nadlimit n-etu - KDAIM1192.8008.07.2014TIMED s. r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava602175Zuzana Vaslíková
2141050vývoz odpadu850.0007.07.2014.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.Na stanicu 5611009Žilina31318762Zuzana Vaslíková
2141048sadrokartónová priečka DERVEN 733.0307.07.2014Milan Král K.D.K.Hrdinov SNP 25A3601Martin35075392Zuzana Vaslíková
2141049rozbor kanalizačnej vody IIIQ/2014150.0007.07.2014SEVAK, a.s.Bôrická cesta 19601001Žilina36672297Zuzana Vaslíková
2141043projektové práce930.0004.07.2014INKOPP, s. r. o.Gabriela Povalu 171001Žilina36012441Zuzana Vaslíková
2141041AVIA A31 MT 640 AC - oprava vozidla ( viď. príloha400.0004.07.2014Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2141045projektové práce820.0004.07.2014INKOPP, s. r. o.Gabriela Povalu 171001Žilina36012441Zuzana Vaslíková
2141046424.8004.07.2014MIVAX, s.r.o.Kozmonautov 353601Martin36013595Zuzana Vaslíková
2141044projektové práce980.0004.07.2014INKOPP, s. r. o.Gabriela Povalu 171001Žilina36012441Zuzana Vaslíková
21410471133.2804.07.2014Med Partners a.s.Hurbanovo nám. 181106Bratislava44851740Zuzana Vaslíková