Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2654048-leklieky1205.0019.04.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubica Fuzeková
2170702935.9419.04.2017Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2170708480.0019.04.2017MEDITRADE spol. s r.o.Levočská 185101Bratislava17312001Zuzana Vaslíková
2170721879.6019.04.2017MEPIS s.r.o.Urbánkova 24001Košice36605751Zuzana Vaslíková
2170695102.0819.04.2017PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2170696526.5019.04.2017BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
2170718396.0019.04.2017TransMedica s.r.o. BratislavaBárdošova 3383303Bratislava35843683Zuzana Vaslíková
2653624-leklieky2725.4719.04.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Ľubica Fuzeková
2654319-lekdiagnostiká1409.6519.04.2017MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Katarína Sidorová
2170692602.1819.04.2017STIRILAB, s.r.o.Textilná 233401Ružomberok35853913Zuzana Vaslíková
2170690SKODA FABIA MT 717 CF - Výmena čelného skla 211.0019.04.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2170709340.8019.04.2017B.Braun Medical s.r.o.Hlučínska 383103Bratislava31350780Zuzana Vaslíková
2170714559.6819.04.2017Beckman Coulter Slovenská repuEinsteinova 23,Digital Park II85101Bratislava35683546Zuzana Vaslíková
2170707434.0019.04.2017Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
21706851183.0018.04.2017EEZ, s.r.o.Námestie sv. Jána Bosca 1201004Žilina47556480Zuzana Vaslíková
2170683oprava chl.boxov 133, 138-kuchyňa250.0018.04.2017Miroslav HOLUBJána Šimka 4497/63601Martin43603220Zuzana Vaslíková
2652061-leklieky2270.3718.04.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubica Fuzeková
2652558-lekzhm8046.0018.04.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Marta Blážičková
2653146-lekdiagnostiká428.4718.04.2017INTEC PHARMA s.r.o.Lamačská cesta81001Bratislava00683264Katarína Sidorová
2652517-lekšzm1476.0018.04.2017LOHMANN-RAUSCHER s.r.o.Jarošová83103Bratislava31347827Marta Blážičková