Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2161782597.6030.09.2016Advokátska kancelária MrázovskMariánske námestie 201001Žilina 36855278Zuzana Vaslíková
2161672prístup na ASPI568.3230.09.2016Wolters Kluwer s.r.o.Mlynské nivy 4882109Bratislava 31348262Zuzana Vaslíková
2161576oprava očného tonometra200.0029.09.2016ASKIN Co., spol. s.r.o.Martinská 3182105Bratislava 17323100Zuzana Vaslíková
2161580124.2029.09.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 4903601Martin 36380725Zuzana Vaslíková
216158234.8029.09.2016Homola s.r.o.Dlhé diely 1/1884104Bratislava 31325921Zuzana Vaslíková
2161578oprava kamerovej hlavy z lap. jednotky1200.0029.09.2016R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica 00615803Zuzana Vaslíková
216158197.0829.09.2016Bio G, spol. s r.o.Elektrárenská 1209283104Bratislava 34123415Zuzana Vaslíková
2161577835.9029.09.2016Med Partners a.s.Gorkého 581101Bratislava 44851740Zuzana Vaslíková
2161585402.5529.09.2016ČECHOVO, s.r.o.Námestie slobody 3908301Sabinov 46186484Zuzana Vaslíková
2161583887.2029.09.2016BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce 36260231Zuzana Vaslíková
2161574oprava tlakovej striekačky400.0029.09.2016TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cesta 6682102Bratislava 00680885Zuzana Vaslíková
2161623výroba inštruktážneho videa z udalosti ÚHPO s názv2800.0029.09.2016sunnet s.r.o.Kratinova 2347/4703608Martin 36399485Zuzana Vaslíková
2161573877.2029.09.2016KLIMAVENT s.r.o.Kragujevská 39801001Žilina 36609820Zuzana Vaslíková
216157593.6029.09.2016MIVAX, s.r.o.Kozmonautov 3503601Martin 36013595Zuzana Vaslíková
21615684317.0528.09.2016MIKOMIX, spol. s r.o.Družínska 89701322Rosina 36414930Zuzana Vaslíková
21615701127.2328.09.2016Med Partners a.s.Gorkého 581101Bratislava 44851740Zuzana Vaslíková
21615691197.5528.09.2016GBM systém, s.r.o.Námestie sv. Jána Bosca 1201004Žilina 43793495Zuzana Vaslíková
2161565papier toal.733.2827.09.2016Ing. Petra Spišáková - MajsterKvetná 861/190042Dunajská Lužná 46340998Zuzana Vaslíková
2161560oprava ultrazv. pr. 3110.0027.09.2016S&T Slovakia s. r. o.Mlynské Nivy 43/A82109Bratislava 31349935Zuzana Vaslíková
216156631.3227.09.2016MARCONI, s.r.o.Kozmonautov 3503601Martin 45327700Zuzana Vaslíková