Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
2191793994.8004.09.2019Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom 46378979Zuzana Vaslíková
2191792Oprava dorozum. zariadenia na 5/1 -KIaCM178.3704.09.2019ANTES GM, spol. s r.o.Jilemnického 2591101Trenčín 36294781Zuzana Vaslíková
2191789Bezkontaktný čip 10 ks 18.0004.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191775Doplnenie IP hlásky s príslušen.do park.systému1776.0003.09.2019QEX, a.s.Brnianska 191105Trenčín 00587257Zuzana Vaslíková
2191779Štrk na úpravu plochy 300.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191785Vibrovanie povrchu 70.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
119006745.0003.09.2019ROVEX Trading s.r.o.Hurbanova 3806/1903601Martin 47535024Zuzana Vaslíková
2191773Výroba kľúčov a oprava vložiek 200.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
41901182728.0003.09.2019INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
2191771Poštové poplatky na september 2019 3250.0003.09.2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č.997599 36631124Zuzana Vaslíková
2191776120.0003.09.2019TIMED, s.r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava 00602175Zuzana Vaslíková
2191778614.4403.09.2019ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom 36638404Zuzana Vaslíková
2191784260.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191770Poštové poplatky na september 2019 170.0003.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191772Výmena bonifikátora zliav parkovacieho systému 1209.6003.09.2019QEX, a.s.Brnianska 191105Trenčín 00587257Zuzana Vaslíková
2191787Dlažba + palety drevené152.0603.09.2019Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2191768356.6003.09.2019Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 4903601Martin 36380725Zuzana Vaslíková
2191783Pranie, zvoz a dovoz bielizne - september 201938400.0003.09.2019ELASTIK-M, s.r.o.Kollárova 578103601Martin 36001741Zuzana Vaslíková
2191782630.0003.09.2019PROMA REHA Slovakia s. r. o.Zámocká 3081101Bratislava 46763686Zuzana Vaslíková
2191769Doplnenie park.systému o parkovisko na Onkcentre14385.9603.09.2019QEX, a.s.Brnianska 191105Trenčín 00587257Zuzana Vaslíková