Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
4021189-lekšzm113.3028.04.2021UNIMEDICA s.r.o.Šoltésovej81108BRATISLAVA44962983Marta Dreisigová
4021523-lekšzm433.5028.04.2021VIDRA A SPOL.s.r.o.Štrkova01196Žilina31589561Martina Vaňková
4021204-lekšzm1289.8828.04.2021MEDICAL GROUP SK A.S.Buzinská040 1Košice-Šaca31708030Marta Dreisigová
4021542-lekšzm120.2828.04.2021MEDIKO s.r.o.SUSTEKOVA 285216BRATISLAVA31402917Martina Vaňková
4021214-lekšzm9400.3828.04.2021Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Monika Pavlová
4021642-leklieky838.4828.04.2021ROCHE SLOVENSKO, s.r.o.Pribinova811 0Bratislava35887117Katarína Sidorová
4021223-lekšzm12965.9228.04.2021LOHMANN-RAUSCHER s.r.o.Jarošová83103Bratislava31347827Monika Pavlová
4021972-lekšzm391.4128.04.2021LOHMANN-RAUSCHER s.r.o.Jarošová83103Bratislava31347827Marta Dreisigová
4021231-lekšzm232.2528.04.2021DISPOLAB Žilina, s.r.o.Gabajova010 0Žilina31625746Monika Pavlová
4021239-lekšzm6044.5828.04.2021KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKONa pántoch83106Bratislava35789433Monika Pavlová
2210828vrecia LDPE rocna objednavka49886.4028.04.2021ATRIO PLUS, s. r. o.J. Gramantíka 19A97101Prievidza36844781Zuzana Vaslíková
2210821585.9028.04.2021BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
4021249-lekšzm646.0828.04.2021POLYMED MEDICAL SK,S.R.O.Zámocká811 0Bratislava36365785Monika Pavlová
2210810Vybúranie priečky so stavebnou úpravou v kuchyni1724.1028.04.2021SERVIS building, s.r.o.Robotnícka 7029/1A3601Martin51629828Zuzana Vaslíková
4021163-lekšzm1392.0028.04.2021IMEDEX s.r.o.Prumyslova50002HRADEC KRALOVE27510204Marta Dreisigová
4021260-lekšzm8801.0328.04.2021PERFECT DISTRIBUTION a.s.KOCOVCE 24491631KOCOVCE47719150Monika Pavlová
4021174-lekšzm3450.4228.04.2021DARTIN SLOVENSKO SPOL.S.R.O.L.Podjavorinskej08005Prešov31676936Marta Dreisigová
4021464-lekšzm7062.7428.04.2021DINA-HITEX SK SPOL.SR.O.Zlatovská91105Trenčín36352446Marta Dreisigová
4021186-lekšzm5847.3728.04.2021ULTRAMED s.r.o.PRIEHRADKA96601HLINIK nad HRONOM36638404Marta Dreisigová
4021484-lekšzm78.9628.04.2021UNOTECH,spol.s.r.o.Zlatovská91101Trenčín31424562Martina Vaňková