Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2201942Konferencia - účastnícky poplatok619.2021.08.2020Petit Press, a.s. dívízia týždLazaretská 1281108Bratislava35790253Zuzana Vaslíková
3792927-leklieky2171.7021.08.2020UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
3793536-lekzhm120.0021.08.2020JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Janka Kolníková
3793401-leklieky996.5521.08.2020PHOENIX Zz. a.s.Moyzesova96001Zvolen34142941Ľubomíra Vyšinská
3793110-lekšzm2800.0021.08.2020MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Janka Kolníková
3793544-lekzhm948.0021.08.2020JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Janka Kolníková
2201678Informačné letáky 588.0021.08.2020VL MEDIA, spol. s r.o.ČSA 83601Martin36376957Zuzana Vaslíková
3792926-leklieky15637.0421.08.2020MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2201679elektromaterial79.1821.08.2020BKL elektro MT, s.r.o.Ul. pri Turci 243601Martin50605640Zuzana Vaslíková
3793530-lekzhm0.0021.08.2020Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Janka Kolníková
2201674oprava vaginálnej sondy2000.0021.08.2020MEDtechnicSlovakia s.r.o.Karpatské námestie 10A83106Bratislava50400100Zuzana Vaslíková
2201676plomby plast.423.3621.08.2020ImuMed Sk, s.r.o.S. Bíroša 6571401Bytča36683779Zuzana Vaslíková
3793268-leklieky400.3721.08.2020PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubomíra Vyšinská
3793102-lekšzm398.0021.08.2020UNOMED s.r.o.Zlatovská91105Trenčín00612791Janka Kolníková
3793538-lekzhm1506.9521.08.2020JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Janka Kolníková
3790636-lekdiagnostiká297.0020.08.2020Agentúra HARMONY v.o.s. NitraPiaristická949 0NITRA31424953Adriana Jacková
2201672Oprava automatických dverí - pitevňa pav. 10 v UNM280.0020.08.2020EMOS Alumatic, s.r.o.Považské Podhradie 4351704Považská Bystrica31644716Zuzana Vaslíková
3791436-leklieky364.8020.08.2020Mikrochem Trade spol. s r.o.Za dráhou902 0Pezinok35948655Jana Vlachynská
3792678-lekšzm8334.0020.08.2020EUROMEDICAL spol.s.r.o.Rozýnova 2421/1216900Praha 541192923Janka Kolníková
2201670Výmena frekvenč. meniča pre VZT nový pav. 4 v UNM480.0020.08.2020GreMi KLIMA, s.r.o.Kragujevská 91001Žilina36424676Zuzana Vaslíková