Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2201946žiarovky199.9707.10.2020BKL elektro MT, s.r.o.Ul. pri Turci 243601Martin50605640Zuzana Vaslíková
3836348-leklieky1745.1907.10.2020UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
3837113-lekšzm2685.6007.10.2020EGAMED spol. s.r.o.92131RatnovceMonika Pavlová
3837156-lekšzm111.6007.10.2020UNOMED s.r.o.Zlatovská91105Trenčín00612791Monika Pavlová
2201943odvoz a zneškodňovanie odpadu 20 01 08 a 20 01 2528.8007.10.2020ESPIK Group s.r.o.Orlov 1336543Orlov46754768Zuzana Vaslíková
2201947Rekonštrukcia sociál. zariadení KDAIM pav. 17 UNM3584.9407.10.2020BLOCO, s.r.o.Hôrky 633/36C3843Kláštor pod Znievom46292306Zuzana Vaslíková
2201937Odvoz a zneškodnenie NO október 202016000.0006.10.2020FCC Slovensko, s.r.o.Na stanicu 5611009Žilina31318762Zuzana Vaslíková
3835176-lekdiagnostiká1075.6906.10.2020Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Jana Vlachynská
3835877-leklieky504.9406.10.2020PHOENIX Zz. a.s.Moyzesova96001Zvolen34142941Katarína Sidorová
3836162-leklieky2565.4606.10.2020ROCHE SLOVENSKO, s.r.o.Pribinova811 0Bratislava35887117Katarína Sidorová
2201938výmena dielov pre prístroj Clinac3571.7906.10.2020AMEDIS spol. s r.o.Mlynská 1092101Piešťany612758Zuzana Vaslíková
3835470-lekdiagnostiká54.7706.10.2020BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
3836009-lekšzm625.6806.10.2020IMPAX TRADING s.r.o.Dúbravská cesta84236Bratislava17320097Monika Pavlová
3836284-leklieky2128.6806.10.2020MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
3835293-leklieky53900.7506.10.2020MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
3835927-leklieky24434.6506.10.2020BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Katarína Sidorová
3836193-leklieky34505.3906.10.2020MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
1200062672.0006.10.2020STAPRO SLOVENSKO s.r.o.Hroncova 34001Košice31710549Zuzana Vaslíková
3835581-lekzhm2985.0006.10.2020HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Monika Pavlová
3836118-lekdiagnostiká622.3806.10.2020MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Peter Krupinský