Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
3577723-leklieky1617.0002.01.2020INTEC PHARMA s.r.o.Lamačská cesta81001Bratislava00683264Katarína Sidorová
42000036928.0002.01.2020INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2200024OĽZ - publikácia58.8002.01.2020PSDOMOV s.r.o.Klemensova 341001Žilina51108178Zuzana Vaslíková
2192644Poštové poplatky za január 20203250.0031.12.2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č.99759936631124Zuzana Vaslíková
3576695-leklieky1725.5031.12.2019UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
3577057-lekšzm421.7031.12.2019Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Monika Pavlová
2192635131.0030.12.2019Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2192630612.7230.12.2019ČECHOVO SK, s.r.o.Uzovce 268266Uzovce51017156Zuzana Vaslíková
3575703-lekzhm26785.5130.12.2019Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Monika Pavlová
3575793-lekzhm1909.9930.12.2019BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Monika Pavlová
3576639-lekzhm2265.9930.12.2019B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Marta Blážičková
2192638531.4830.12.2019Bio G, spol. s r.o.Elektrárenská 1209283104Bratislava34123415Zuzana Vaslíková
219263940.9730.12.2019PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2192627657.0030.12.2019MIVAX, s.r.o.Kozmonautov 353601Martin36013595Zuzana Vaslíková
3575548-leklieky35350.4030.12.2019MEDICAL GROUP SK A.S.Buzinská040 1Košice-Šaca31708030Ľubomíra Vyšinská
3575709-lekzhm1584.0030.12.2019MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o.Karadžičova82108Bratislava46410759Monika Pavlová
3576635-lekzhm526.9230.12.2019INAMED PLUS, s.r.o.Nevädzová 682101Bratislava47497491Marta Blážičková
2192636271.5030.12.2019R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2192637525.0030.12.2019CHIRANA Medical, a.s.Nam.Dr.Alberta Schweitzera 19491601Stará Turá36322300Zuzana Vaslíková
2192629984.0030.12.2019BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková