Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s DPH
06.02.2014 201406920 N/62/2014 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 16921.14 
06.02.2014 201406921 N/52/2014 Synthes Slovakia s.r.o.  45460060 Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK ZHM 1274.90 
06.02.2014 201406922 ZL/63/2014 Biomedica Slovakia, s.r.o.  35849258 Drobného 27, 84102 Bratislava, SK ŠZM 2957.69 
06.02.2014 201406923 N/59/2014 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 572.00 
06.02.2014 201406924 N/64/2014 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK ZHM 1124.92 
06.02.2014 201406925 Z/144/2014 VIDRA a spol. s.r.o.  31589561 Štrková 8, 01196 Žilina, SK ŠZM 1479.16 
06.02.2014 201406926 N/69/2014 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Kazanská 46, 82106 Bratislava, SK ZHM 16638.27 
06.02.2014 201406927 Z/98/2014 DAHLHAUSEN SK, s.r.o.  36313564 Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK ŠZM 2034.19 
06.02.2014 201406928 Z/135/2014 VIDRA a spol. s.r.o.  31589561 Štrková 8, 01196 Žilina, SK ŠZM 1617.08 
06.02.2014 201406929 Z/123/2014 Panep s.r.o.  25550250 Brněnská 1246, 66501 , SK ŠZM 1117.42 
06.02.2014 201406930 Z/109/2014 Medist, s.r.o.  36168513 Petrušovského 455/4, 06601 Humenné, SK ŠZM 172.80 
06.02.2014 201406931 Z/106/2014 INTES Poprad, s.r.o.  36449814 Nám.sv.Egídia 95, 05801 Poprad, SK ŠZM 47.40 
06.02.2014 201406932 58/2014 BIOHEM, spol. s r.o.  31442617 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK Diagnostiká 4545.64 
06.02.2014 201406933 89/2014 BIOHEM, spol. s r.o.  31442617 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK Diagnostiká 855.04 
06.02.2014 201406934 62/2014 Bio G, spol. s r.o.  34123415 Kazanská 46, 82106 Bratislava, SK Diagnostiká 395.09 
05.02.2014 20106831 1638958/2014 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.  44023707 Desiata 19, 81101 Bratislava, SK Lieky 39.01 
05.02.2014 20140213 kolektívna zmluva Univerzitná nemocnica Martin  00365327 Kollarova 2, 03659 Martin, SK SF-príspevok na jedlo 1/14 Ko 18.70 
05.02.2014 20140214 kolektívna zmluva Univerzitná nemocnica Martin  00365327 Kollarova 2, 03659 Martin, SK SF-príspevok na jedlo 1/14 Ko 2957.02 
05.02.2014 20140215 Zmluva o posk.práv.pomoci JUDr. Reichová Gabriela  42071135 Vajanského nám. 2, 03601 Martin, SK právna npomoc 1/2014 Práv. 600.00 
05.02.2014 20140216 účastnícky poplatok SOFTIP, a.s.  36785512 Business Center Aruba, 92104 Bratislava, SK seminár - 2.účastníci, OĽZ 108.00