Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
18.09.2013 20132807 ZoD 4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava skúšky výťahu Gr 95.62 18.09.2013 
18.09.2013 20132808 ZoD 4266 OTIS Výťahy, s.r.o.  35683929 Rožňavská 2, 83000 Bratislava skúšky a oprava výťahu Gr 281.00 18.09.2013 
18.09.2013 20132809 1130062 ATOS IT Solutions and Services s.r.o.  45650276 Einsteinova 11, 85101 Bratislava výpoč. tech. OI 372.00 18.09.2013 
18.09.2013 20132810 2131402 DREVOMAX K+K s. r. o.  31621571 Bystrička 176, 03804 Bystrička prevoz dosiek na skrinky Pr 44.05 18.09.2013 
18.09.2013 20132811 2131171 STERIPAK s.r.o. Bratislava  35800437 Sekurisova 16, 84102 Bratislava oprava zdr.tech. Pat. 454.08 18.09.2013 
18.09.2013 201312932 N/324/2013 Medtronic Slovakia s.r.o.  Karadžičova 16, 82108 Bratislava ZHM 987.00 18.09.2013 
18.09.2013 201312934 Z/731/2013 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava ŠZM 11.26 18.09.2013 
18.09.2013 201312935 ZL/457/2013 ASKIN Co., spol. s.r.o.  17323100 Martinská 31, 82105 Bratislava ŠZM 880.00 18.09.2013 
18.09.2013 201312936 ZL/459/2013 SPIRIT MEDICAL, s.r.o  60468581 Sadařská 495/1, 62400 Brno ŠZM ČR 110.00 18.09.2013 
18.09.2013 201312937 ZL/458/2013 ASKIN Co., spol. s.r.o.  17323100 Martinská 31, 82105 Bratislava ŠZM 429.55 18.09.2013 
18.09.2013 201312938 Z/755/2013 Mária Vidová - MAJAVI  43308007 Lyžiarska 3943/4, 92101 Piešťany ŠZM 41.00 18.09.2013 
18.09.2013 201312939 ZL/436/2013 MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service Gmb-o.z.H  35876859 Pribinova 25, 81109 Bratislava ŠZM 507.43 18.09.2013 
18.09.2013 201312940 Z/666/2013 UNIMEDICA s.r.o.Bratislava  44962983 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava ŠZM 335.41 18.09.2013 
18.09.2013 201312941 ZL/388/2013 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra ŠZM 130.62 18.09.2013 
18.09.2013 201312942 ZL/418/2013 Optimum Distribution CZ-SK s.r.o.  31812210 Kutlíková 17, 85102 Bratislava ŠZM 55.44 18.09.2013 
18.09.2013 201312943 ZL/725/2013 UNIMEDICA s.r.o.Bratislava  44962983 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava ŠZM 121.97 18.09.2013 
18.09.2013 201312944 ZL/420/2013 SlLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava ŠZM 195.18 18.09.2013 
18.09.2013 201312945 ZL/381/2013 ARID obchodná spoločnasť s.r.o.  31350836 Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava ŠZM 3013.59 18.09.2013 
18.09.2013 201312946 Z/758/2013,Z/697/2013 DINA - HITEX SK, spol. s r.o.  36352446 ul. MUDr. A.Chúru 2905/1, 91101 Trenčín ŠZM 429.00 18.09.2013 
18.09.2013 201312947 ZL/420/2013 SlLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.  31385265 L.Dérera 7, 83101 Bratislava ŠZM 430.22 18.09.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.