Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
12.09.2013 201312846 1532352/2013 PHAREX, s.r.o.  44073437 Prieložtek 1, 03601 Martin Lieky 1141.84 12.09.2013 
12.09.2013 201312847 1532352/2013,1530120/2013 PHAREX, s.r.o.  44073437 Prieložtek 1, 03601 Martin Lieky 120.00 12.09.2013 
12.09.2013 201312848 1530460/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany Lieky 6391.00 12.09.2013 
12.09.2013 201312849 1531572/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany Lieky 4691.50 12.09.2013 
12.09.2013 201312850 1495166/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava Lieky 333.30 12.09.2013 
12.09.2013 201312851 453/2013 JK - TRADING, spol. s r.o.  31356656 Mečíkova 30, 84107 Bratislava Diagnostiká 309.12 12.09.2013 
12.09.2013 201312852 399/2013 BIO - SERV, spoločnosť s ručením obmedzeným  31442072 Pražská 2, 94911 Nitra Diagnostiká 231.63 12.09.2013 
12.09.2013 201312853 428/2013 BIO - SERV, spoločnosť s ručením obmedzeným  31442072 Pražská 2, 94911 Nitra Diagnostiká 1742.83 12.09.2013 
12.09.2013 201312854 N/368/2013 Synthes Slovakia s.r.o.  45460060 Prievozská 4, 82109 Bratislava ZHM 85.45 12.09.2013 
12.09.2013 201312855 Z/610/2013 Lohmann & Rauscher, s.r.o.  31347827 Gaštanová 15, 81104 Bratislava ŠZM 107.05 12.09.2013 
12.09.2013 201312856 ZL/464/2013 MEDICAL GROUP SK a.s.  31708030 Turgenevova 19, 04001 Košice ŠZM 378.84 12.09.2013 
11.09.2013 20132749 Zmluva 2070080 GAYA, s.r.o.  36430307 P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin Internet 9/2013 OI 1222.80 11.09.2013 
11.09.2013 20132750 2131150 PROMOS s.r.o.  34130730 Vrbovská cesta 102, 92101 Piešťany oprava injekčnej pumpy Pat. 246.72 11.09.2013 
11.09.2013 20132751 2131330 Drager Slovensko, s.r.o.  31439446 Radlinského 40a, 92101 Piešťany oprava inkubátora Pat. 650.71 11.09.2013 
11.09.2013 20132753 zmluva č. 2400173214 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.  00151700 Dostojevského rad 4, 81001 Bratislava poistenie zod.za škodu ioniz.žiarenia 1533.50 11.09.2013 
11.09.2013 201312807 Z/89/2013 European Medical Distribution s.r.o.  44378726 Svätoplukova 30, 82108 Bratislava ŠZM 477.60 11.09.2013 
11.09.2013 201312808 5457-R-2013 UNOTECH, spol. s r.o.  31424562 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín ŠZM 542.00 11.09.2013 
11.09.2013 201312809 Z/710/2013 FLAVA SLOVAKIA s.r.o.  36370177 Palárikova 1605/6, 03601 Martin ŠZM 284.34 11.09.2013 
11.09.2013 201312810 Z/766/2013, Z/683/2013 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra ŠZM 390.85 11.09.2013 
11.09.2013 201312811 Z/782/2013 BATIST Medical SK, s.r.o.  36764248 Račianska 184, 83105 Bratislava ŠZM 33.17 11.09.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.