Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2220903dodanie a montáž privát. a blockout. fólií na okná1711.2012.05.2022Martin Košík - REFOLTurčianske Kľačany 21403861Turčianske Kľačany 43586171Zuzana Vaslíková
4383406-leklieky15575.5812.05.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2220901576.0012.05.2022Teramed s.r.o.Koprivnická 2975/1184101Bratislava 51986515Zuzana Vaslíková
4384064-leklieky214.9912.05.2022B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Katarína Sidorová
2220919Oprava vysokotlakej striekačky210.0012.05.2022Bayer, spol. s r.o.Karadžičova 281109Bratislava 35759143Zuzana Vaslíková
222090043.5612.05.2022Medin Slovensko, s. r. o.Obchodná 30392201Bašovce 46540873Zuzana Vaslíková
2220915Oprava parného sterilizátora543.6012.05.2022BMT s.r.o. PiešťanyPod Párovcami 7271/16592101Piešťany 31444571Zuzana Vaslíková
4383692-leklieky2178.9512.05.2022BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Nina Zimová
4384229-lekšzm83.0912.05.2022Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Eva Mogyorosiová
2220920netkaná geotextília94.5012.05.2022Záloha na nákupZuzana Vaslíková
4383433-lekzhm886.1212.05.2022EGAMED spol. s.r.o.92131RatnovceEva Mogyorosiová
4384071-leklieky829.3812.05.2022PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Nina Zimová
2220910Správny poplatok - prihlásenie vozidla na DI Marti66.0012.05.2022Záloha na nákupZuzana Vaslíková
2220916materiál na údržbu980.7812.05.2022ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.Jilemnického 403601Martin 36424846Zuzana Vaslíková
22209042988.0012.05.2022ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom 36638404Zuzana Vaslíková
2220917Oprava inkubátora1043.0412.05.2022Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom 46378979Zuzana Vaslíková
2220905255.0012.05.2022Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 4903601Martin 36380725Zuzana Vaslíková
4383296-lekzhm605.6112.05.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Eva Mogyorosiová
22208995017.8512.05.2022RADIX MEDICAL spol. s r. o.Kremnička 3697405Banská Bystrica 53718879Zuzana Vaslíková
4383887-lekzhm1907.9912.05.2022JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Eva Mogyorosiová