Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2221202385.2016.06.2022POLYMED medical SK, s.r.o.Zámocká 3081101Bratislava 36365785Zuzana Vaslíková
2221195Záručná BTK s úhradou použitej sady kitov796.2016.06.2022Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom 46378979Zuzana Vaslíková
4413708-leklieky128.3016.06.2022Lekáreň Unimed Pharma s.r.oOriešková82105Bratislava44202504Katarína Sidorová
4419284-leklieky2113.2516.06.2022PHOENIX Zz. a.s.Moyzesova96001Zvolen34142941Katarína Sidorová
4419555-lekzhm226.0016.06.2022B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Martina Vaňková
1220041360.0016.06.2022GUTTA Slovakia s.r.o.Svetlá 181102Bratislava 35707364Zuzana Vaslíková
4418659-leklieky147.8716.06.2022Jana Vlachynská
2221207523.1516.06.2022Medin Slovensko, s. r. o.Obchodná 30392201Bašovce 46540873Zuzana Vaslíková
4419545-lekšzm3019.7616.06.2022BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Martina Vaňková
222120111880.0016.06.2022Saegeling Medzitechnik, s. r. Galvaniho 7/D82104Bratislava 47450355Zuzana Vaslíková
2221191Výmena servisnej sady zariadenia CareFusion2088.2216.06.2022DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.Ľ.Podjavorinskej 2508005Prešov 31676936Zuzana Vaslíková
22212001264.6816.06.2022WEGA - MS spol. s r.o.Pálenická 60192221Moravany 30998328Zuzana Vaslíková
4419517-lekdiagnostiká2072.0016.06.2022MEDISTA spol.s.r.o.DĚLNICKÁ17000PRAHA 760199865Martina Vaňková
4419599-leklieky15304.0616.06.2022MEDICAL GROUP SK A.S.Buzinská040 1Košice-Šaca31708030Katarína Sidorová
2221206286.8616.06.2022Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava 50197975Zuzana Vaslíková
2221199221.3616.06.2022ASKIN Co., spol. s.r.o.Martinská 3182105Bratislava 17323100Zuzana Vaslíková
2221194Bezpečnostno technic kontrola anestez. prístrojov2995.4416.06.2022Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom 46378979Zuzana Vaslíková
4418931-leklieky57.8616.06.2022ROCHE SLOVENSKO, s.r.o.Pribinova811 0Bratislava35887117Katarína Sidorová
4419554-lekzhm1275.0016.06.2022A3ER s.r.o.Podhorská921 0Banka44 706 944Martina Vaňková
2221205489.6016.06.2022MG - Slovakia s.r.o.Hurbanova 3130/991601Stará Turá 48027073Zuzana Vaslíková