Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2843649-lekdiagnostiká973.8916.11.2017INTEC PHARMA s.r.o.Lamačská cesta81001Bratislava00683264Katarína Sidorová
2171854Zneškodnenie textilu 200.0016.11.2017Brantner Fatra s.r.o.Robotnícka 203601Martin31578861Zuzana Vaslíková
2842801-leklieky11000.0016.11.2017INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Ľubomíra Vyšinská
2843655-lekdiagnostiká8697.5916.11.2017BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
2171852437.4615.11.2017Johnson Johnson, s.r.o.Karadžičova 1282108Bratislava31345182Zuzana Vaslíková
2841138-lekdiagnostiká1127.7215.11.2017MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Katarína Sidorová
2841802-lekšzm35.0615.11.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Marta Blážičková
2171848777.6015.11.2017NIMAG, spol. s r.o.Apollo Business Center II82109Bratislava31337775Zuzana Vaslíková
2841179-lekzhm440.0015.11.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2841169-lekzhm725.0015.11.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Marta Blážičková
2842246-lekzhm389.0015.11.2017LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o.Školní 153425002BRANDÝS N. LABEM25622846Marta Blážičková
2171847996.9315.11.2017ČECHOVO, s.r.o.Námestie slobody 398301Sabinov46186484Zuzana Vaslíková
2841796-lekšzm326.7415.11.2017HSC Medical,s.r.o.Klincová82108Bratislava35906570Marta Blážičková
21718511680.0015.11.2017BMT s.r.o. PiešťanyPod Párovcami 7271/16592101Piešťany31444571Zuzana Vaslíková
2841172-leklieky13237.2115.11.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
1170070100.0015.11.2017Phone electronic, s.r.o.Čsl. armády 3/16973601Martin46820671Zuzana Vaslíková
2841164-lekzhm280.0115.11.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2841804-lekzhm1271.4115.11.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Marta Blážičková
2841730-leklieky1650.0015.11.2017INTEC PHARMA s.r.o.Lamačská cesta81001Bratislava00683264Pavol Slašťan
2171853Čistenie dažďových zvodov1100.0015.11.2017KV-mont Martin, s.r.o. MartinLangsfeldova 33601Martin44552483Zuzana Vaslíková