Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2839567-leklieky125.2014.11.2017INTERPHARM Slovakia a.s.Uzbecká821 0Bratislava35789841Jana Vlachynská
2839916-lekzhm617.8314.11.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2840633-leklieky2553.3214.11.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2171843výmena žalúzii za poškodené - OTK/1 izba č155.0014.11.2017Stanislav FrancúzD. Makovického 123601Martin41525531Zuzana Vaslíková
2840382-lekšzm274.6514.11.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Katarína Sidorová
2171844doplnok č.1 znaleckého posudku - Renovalift300.0014.11.2017Ústav súdneho inžinierstva, ŽiUlica 1. mája 321001Žilina45739757Zuzana Vaslíková
2171816oprava op. lámp marlux900.0013.11.2017Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2838282-lekdiagnostiká7.3813.11.2017Mikrochem Trade spol. s r.o.Za dráhou902 0Pezinok35948655Katarína Sidorová
2838589-leklieky4526.3413.11.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Pavol Slašťan
2839579-leklieky7463.0413.11.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2171825725.0013.11.2017URBANIX, s.r.o.Dražkovce 3503802Dražkovce46413421Zuzana Vaslíková
2171821982.0613.11.2017Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2838522-lekzhm1653.0013.11.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Marta Blážičková
2839413-leklieky6569.8013.11.2017ABBVIE S.R.O.Karadžičova821 0BratislavaĽubomíra Vyšinská
2171829962.0613.11.2017Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava50197975Zuzana Vaslíková
2838330-leklieky5778.5313.11.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
21718302380.1513.11.2017BD BAMED s.r.o.1, mája 5470/4690101Malacky35863170Zuzana Vaslíková
2838854-lekzhm2835.0013.11.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Marta Blážičková
2839682-lekdiagnostiká1378.3013.11.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Jana Vlachynská
21718231128.0013.11.2017Ing.Martin Fuchsberger - ECOMEDlhá ulica 95, P.O.Box 71009Žilina11943254Zuzana Vaslíková