Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2839567-leklieky125.2014.11.2017INTERPHARM Slovakia a.s.Uzbecká821 0Bratislava35789841Jana Vlachynská
2171837revízia schod.sedačky ACORN - ONKCEN120.0014.11.2017VELCON spol.s r.o.Továrenská 368/4097631Vlkanová36056677Zuzana Vaslíková
2171838Nákup nových zimných pneumatík, prezúvanie1028.0014.11.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2839916-lekzhm617.8314.11.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2840633-leklieky2553.3214.11.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2840382-lekšzm274.6514.11.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Katarína Sidorová
217182745.1513.11.2017UNOMED spol. s r.o.Zlatovská 221191101Trenčín612791Zuzana Vaslíková
2838282-lekdiagnostiká7.3813.11.2017Mikrochem Trade spol. s r.o.Za dráhou902 0Pezinok35948655Katarína Sidorová
2838589-leklieky4526.3413.11.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Pavol Slašťan
2839579-leklieky7463.0413.11.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2171828432.0013.11.2017MEPIS HEALTHCARE s.r.o.Letná 474001Košice36605751Zuzana Vaslíková
2838522-lekzhm1653.0013.11.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Marta Blážičková
2839413-leklieky6569.8013.11.2017ABBVIE S.R.O.Karadžičova821 0BratislavaĽubomíra Vyšinská
2171815oprava pôr. kresla AVE490.0013.11.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2171817oprava op. stola a odsávačky Medela250.0013.11.2017MEDIOX s.r.o.Horná Streda 6491624Horná Streda31416225Zuzana Vaslíková
2171825725.0013.11.2017URBANIX, s.r.o.Dražkovce 3503802Dražkovce46413421Zuzana Vaslíková
2838330-leklieky5778.5313.11.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
2838854-lekzhm2835.0013.11.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Marta Blážičková
2839682-lekdiagnostiká1378.3013.11.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Jana Vlachynská
2171816oprava op. lámp marlux900.0013.11.2017Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková