Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
41800387511.8026.03.2018INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2180630pravidelná kontrola laser Visulas900.0026.03.2018Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.Račianska 12481/77/A83102Bratislava46095969Zuzana Vaslíková
2180628prav. revízia anest. pr. a monitorov1090.0026.03.2018Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom46378979Zuzana Vaslíková
2959478-leklieky1675.7926.03.2018UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Pavol Slašťan
2960745-leklieky274.8026.03.2018FRESENIUS Medical Care s.r.o.Teplická92101Piešťany31412971Ľubomíra Vyšinská
2180635oprava ultrazvuku iU900.0026.03.2018S&T Slovakia s. r. o.Mlynské Nivy 43/A82109Bratislava31349935Zuzana Vaslíková
2960690-leklieky7971.8926.03.2018MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
41800391721.8126.03.2018INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2180633koše, zrkadlá, polica - KHaT, inf., ORL800.3026.03.2018ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.Jilemnického 43601Martin36424846Zuzana Vaslíková
2960366-leklieky3864.8526.03.2018PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubomíra Vyšinská
2958072-leklieky8295.5323.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2959085-lekzhm9295.0023.03.2018CEIT Biomedical Engineering,s.Tolstého040 0Košice45329818Marta Blážičková
2958070-leklieky1699.1823.03.2018MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova040 0Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2958781-leklieky0.9923.03.2018JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Ľubomíra Vyšinská
2959150-lekzhm222.0023.03.2018MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o.Karadžičova82108Bratislava46410759Paula Hurajtová
2958272-leklieky11.0023.03.2018MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2959122-lekzhm1292.0023.03.2018JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
218062297.7523.03.2018Správa športových zariadení mGorkého 23601Martin37806939Zuzana Vaslíková
2958071-leklieky1680.1523.03.2018UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
2959080-lekzhm780.1223.03.2018CEIT Biomedical Engineering,s.Tolstého040 0Košice45329818Marta Blážičková