Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2739883-lekdiagnostiká14426.6826.07.2017BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
217124485.0026.07.2017Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2742465-lekdiagnostiká66.0026.07.2017Ecoli s.r.o. BratislavaStudenohorská841 0BRATISLAVA35815906Katarína Sidorová
2742460-lekdiagnostiká110.0026.07.2017IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Katarína Sidorová
2743385-leklieky2729.0426.07.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Pavol Slašťan
2171246validácia centrifúg Eppendorf576.0026.07.2017MEDESA SK s.r.o.Remeselnícka 2483106Bratislava36822167Zuzana Vaslíková
2171236186.1325.07.2017ČECHOVO, s.r.o.Námestie slobody 398301Sabinov46186484Zuzana Vaslíková
2741237-leklieky2427.6625.07.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Pavol Slašťan
21712371152.0025.07.2017Skantech, s.r.o.Sekurisova 1684102Bratislava35800046Zuzana Vaslíková
2742264-leklieky2640.0025.07.2017MEDIC INTERNATIONAL S.R.O.Desiata ul.831 0BratislavaPavol Slašťan
2171234oprava komorovej chladničky - KHaT krvná banka100.0025.07.2017Miroslav HOLUBJána Šimka 4497/63601Martin43603220Zuzana Vaslíková
2739890-lekdiagnostiká902.0025.07.2017CEEMED spol.s r.o.Družstevná017 0Považská Bystrica45730661Katarína Sidorová
2171235831.9025.07.2017Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2741579-lekšzm5084.5225.07.2017KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKONa pántoch83106Bratislava35789433Marta Blážičková
2171313hospodárske noviny199.0025.07.2017MAFRA Slovakia, a.s.Nobelova 3483102Bratislava31333524Zuzana Vaslíková
217122732.0025.07.2017ZENA-R Slovakia, s.r.o.Ulica svornosti 4282106Bratislava43913717Zuzana Vaslíková
2171229náramky720.5025.07.2017IDSYS, s.r.o.Mlynská 223893401Levice47182024Zuzana Vaslíková
21712213234.0025.07.2017COCP, s.r.o.Bakossova 3/I97401Banská Bystrica45969507Miriam Pikošová
2171230585.0025.07.2017Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2741243-lekzhm774.9625.07.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Adela Šurláková