Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2825779-leklieky14701.0430.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2825838-lekšzm435.5030.10.2017Poľnohospodárske dr.RadošinkaNitrianska956 0Veľké Ripňany00205851Marta Blážičková
2826536-lekšzm13438.1430.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Marta Blážičková
2825847-lekšzm7071.5530.10.2017PULI medical s.r.o.Nádražná90028Ivanka pri Dunaji31344399Marta Blážičková
2826547-lekšzm247.5030.10.2017VERSIUMTRENCIANSKA821 0BRATISLAVA36742651Marta Blážičková
2825860-lekšzm259.9030.10.2017DISPOLAB Žilina, s.r.o.Gabajova010 0Žilina31625746Marta Blážičková
2826557-lekšzm698.4030.10.2017GRANE s.r.oKudlov760-0Zlin47907193Marta Blážičková
2825867-lekšzm951.2230.10.2017KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKONa pántoch83106Bratislava35789433Marta Blážičková
2826938-lekzhm25374.9730.10.2017JUPI- Ing. JURAJ PISCHOrenburská97401Banská Bystrica17911460Marta Blážičková
2825878-lekšzm459.6230.10.2017POLYMED MEDICAL SK,S.R.O.Zámocká811 0Bratislava36365785Marta Blážičková
2826978-lekšzm10698.4830.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Marta Blážičková
2825888-lekšzm157.9330.10.2017SEQ-MED s.r.oBISKUPSKA986 0FILAKOVO46953191Marta Blážičková
2827026-lekšzm555.0030.10.2017GlobalMed a.s.Drieňová82102Bratislava46630759Marta Blážičková
2826477-lekšzm7543.1330.10.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Marta Blážičková
2826519-lekšzm1285.0930.10.2017UNOMED s.r.o.Zlatovská91105Trenčín00612791Marta Blážičková
2826527-lekšzm2199.8630.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2825807-lekšzm2989.1530.10.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
2826534-lekšzm360.0030.10.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova040 0Košice31708030Marta Blážičková
2825844-lekšzm294.0130.10.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
2826541-lekšzm1128.1330.10.2017HSC Medical,s.r.o.Klincová82108Bratislava35906570Marta Blážičková