Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2161831873.6008.11.2016Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom46378979Zuzana Vaslíková
2161817495.6008.11.2016B.Braun Medical s.r.o.Hlučínska 383103Bratislava31350780Zuzana Vaslíková
21618291027.2008.11.2016Beckman Coulter Slovenská repuEinsteinova 23,Digital Park II85101Bratislava35683546Zuzana Vaslíková
2161827132.0008.11.2016Eurolab Lambda a.s.T.Milkina 291701Trnava35869429Zuzana Vaslíková
216183611.1008.11.2016UNOMED spol. s r.o.Zlatovská 221191101Trenčín612791Zuzana Vaslíková
2161821pacientské náramky820.0008.11.2016IDSYS, s.r.o.Mlynská 223893401Levice47182024Zuzana Vaslíková
2161835258.0008.11.2016HMdent instruments s. r. o.Na Pastvisku 1491/1274705Opava2318750Zuzana Vaslíková
2161834104.0408.11.2016POLYMED medical SK, s.r.o.Zámocká 3081101Bratislava36365785Zuzana Vaslíková
2161828750.1808.11.2016Bio G, spol. s r.o.Elektrárenská 1209283104Bratislava34123415Zuzana Vaslíková
2161826115.8408.11.2016Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2161823735.5008.11.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2161811801.0808.11.2016Perfect Distribution a.s. - orKočovce 24491631Kočovce47719150Zuzana Vaslíková
116006458.6008.11.2016ROVEX Trading s.r.o.Hurbanova 3806/193601Martin47535024Zuzana Vaslíková
2161813oprava videokolonoskopu8310.0008.11.2016ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom36638404Zuzana Vaslíková
2161820oprava riadiacej dosky výťah Liftex - 8. pav.300.0008.11.2016FIALIFT, s.r.o.Obránců míru 724/3869006Břeclav29315034Zuzana Vaslíková
2161825260.4008.11.2016BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
216181070.8007.11.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
2161808237.6007.11.2016MED - ART, spol. s r.o.Hornočermánska 494901Nitra34113924Zuzana Vaslíková
2162005oprava podlahy na pôrodnej sále 1313.6804.11.2016BRAMAPO s.r.o. MartinAmbra Pietra 404/333601Martin36776785Zuzana Vaslíková
21618041187.0104.11.2016CMI spol. s r.o.Mickiewiczova 1381107Bratislava 35733853Zuzana Vaslíková